Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - Strona 11

Strona 11 z 13

L 29/21

L 29/22

Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

FINANCE2

Podziały

Wydatki na edukację z podziałem na poziomy kształcenia, charakter i kategorię zasobów

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia — Orientacja programowa Wydatki w instytucjach publicznych — bieżące wydatki na wynagrodzenia kadry (1) — bieżące wydatki na wynagrodzenia kadry (2) — inne wydatki bieżące

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5/6 ISCED poziom 2 ogólny, - poziom 2 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 4 ogólny, poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy, - poziom 5B, poziom 5A/6 PL


— nauczyciele, - inni członkowie kadry pedagogicznej, personelu administracyjnego i zawodowego + personel pomocniczy — pensje, wydatki z tytułu emerytury, inne wynagrodzenia niestanowiące pensji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— wydatki kapitałowe: — dostosowanie z uwzględnieniem zmian w bilansie funduszy — wydatki na usługi w instytucjach publicznych pomocnicze

— wydatki na działalność związaną z badaniami i rozwojem w instytucjach publicznych Wydatki we wszystkich instytucjach prywat­ nych — łączne bieżące wydatki na wynagrodzenia personelu — łączne bieżące wydatki inne niż wydatki na wynagrodzenia personelu — łączne wydatki kapitałowe — dostosowanie z uwzględnieniem zmian w bilansie funduszy — łączne wydatki na usługi pomocnicze w instytucjach prywatnych — łączne wydatki na działania związane z badaniami i rozwojem w instytucjach prywatnych

3.2.2011

Obowiązkowo. Wiersze X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1-Y40 i Z1-Z40 (dotyczące prywatnych instytucji zależnych od rządu i niezależnych instytucji prywatnych) są nieobowiązkowe. Kolumny 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 są nieobowiązkowe. Kolumnę 10 można zgłaszać łącznie z kolumną 9.

3.2.2011

Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

REGIO1

Podziały

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, płeć i region

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia — Orientacja programowa Płeć — Region Obowiązkowo

ISCED poziom 0, - poziom 1, - poziom 2, - poziom 3, - poziom 4, - poziom 5, - poziom 6 ISCED poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy, - poziom 4 ogólny, - poziom 4 ogólnozawodowy/zawodowy, - poziom 5A, poziom 5B Mężczyźni, kobiety Poziom NUTS 2 dla wszystkich państw z wyjątkiem Niemiec i Zjednoczonego Królestwa (poziom NUTS 1). Dane regionalne nie są wymagane od Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Islandii i Lichtensteinu (w państwach tych nie istnieje poziom NUTS 2) PL

Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

REGIO2

Podziały

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy z podziałem na wiek, płeć i region

Wyszczególnienie

Wiek Płeć — Region Obowiązkowo

Poniżej 3 lat, każdy rok z osobna od 3 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany Mężczyźni, kobiety Poziom NUTS 2 dla wszystkich państw z wyjątkiem Niemiec i Zjednoczonego Królestwa (poziom NUTS 1). Dane regionalne nie są wymagane od Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Islandii i Lichtensteinu (w państwach tych nie istnieje poziom NUTS 2)

Nazwa tabeli i podziały

Tytuł i wyszczególnienie

ENRLLNG1

Podziały

Liczba uczniów z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową i studiowane obce języki nowożytne

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia — Orientacja programowa Nowożytny język obcy Odpowiednia liczba przyjętych uczniów

ISCED poziom 1, - poziom 2, - poziom 3 ISCED – poziom 3 ogólny, - poziom 3 ogólnozawodowy/zawodowy angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portu­ galski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski, arabski, chiński, japoński, rosyjski, inne języki nowożytne

L 29/23

Obowiązkowo Kolumny 4 i 5 (dotyczące programów ogólnych, ogólnozawodowych i zawodowych na poziomie 3 ISCED) są nieobowiązkowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.