Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

Data ogłoszenia:2011-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - Strona 8

Strona 8 z 13

3.2.2011

Podział

Wyszczególnienie

— Łączny czas trwania

ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze mniej niż 5 do 6 lat, poziom 5A stopnie drugi i dalsze ponad 6 lat, ISCED poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, - poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5B pierwszy tytuł 2 -< 3 lata, poziom 5B pierwszy tytuł 3 do < 5, poziom 5B pierwszy tytuł ponad 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 3 do < 5 lat, poziom 5B drugi tytuł i dalsze 5 lat lub więcej, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A 3 do < 5 lat, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A 5 do 6 lat, osoby będące absolwentami po raz pierwszy (liczenie bez zwielokrotnień) ISCED 5A ponad 6 lat Mężczyźni, kobiety Poniżej 15 lat, każdy rok z osobna od 15 do 29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40 lat i więcej, wiek nieznany


PL

Płeć — wiek Obowiązkowo

Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

GRAD5

Podział

Liczba świadectw i dyplomów z podziałem na poziomy kształcenia, orientację programową, płeć i dziedziny kształcenia

Wyszczególnienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poziom kształcenia — Orientacja programowa

ISCED poziom 3, - poziom 4, - poziom 5A, - poziom 5B, - poziom 6 ISCED poziom 3 tytuły zawodowe/ogólnozawodowe, - poziom 4 tytuły zawodowe/ogólnozawodowe, poziom 5A pierwszy stopień 3 do < 5 lat, poziom 5A pierwszy stopień 5 do 6 lat, - poziom 5A pierwszy stopień ponad 6 lat, poziom 5A stopień drugi i dalsze, - poziom 5B pierwszy tytuł, - poziom 5B drugi tytuł i dalsze, - poziom 6 stopnie doktoranckie, - poziom 6 stopnie doktora habilitowanego Mężczyźni, kobiety Kształcenie (ISC 14), kształcenie nauczycieli (ISC 141), nauka o kształceniu (ISC 142), nauki humanistyczne i sztuka, sztuka (ISC 21), nauki humanistyczne (ISC 22), nauki społeczne, gospodarka i prawo, nauki społeczne (ISC 31), dziennikarstwo i informacja (ISC 32), gospodarka i administracja (ISC 34), prawo (ISC 38), nauka, nauki biologiczne (ISC 42), nauki fizyczne (ISC 44), matematyka i statystyka (ISC 46), komputeryzacja (ISC 48), inżynieria, produkcja i budownictwo, inżynieria i technika (ISC 52), produkcja i przetwórstwo (ISC 54), architektura i budownictwo (ISC 58), rolnictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (ISC 62), weterynaria (ISC 64), zdrowie i opieka społeczna, zdrowie (ISC 72), opieka społeczna (ISC 76), usługi, usługi dla ludności (ISC 81), usługi transportowe (ISC 84), ochrona środowiska (ISC 85), ochrona (ISC 86), nieznane lub niewyszczególnione

Płeć — dziedzina kształcenia

Obowiązkowo

Nazwa tabeli i podział

Tytuł i wyszczególnienie

Średni czas trwania

Podziały

Średni czas trwania nauki w szkolnictwie wyższym

Wyszczególnienie

Poziom kształcenia — Orientacja programowa

ISCED poziom szkolnictwa wyższego, ISCED poziom 6 ISCED poziom 5A, - poziom 5B, poziom 5A/6

L 29/17

L 29/18

Podziały

Wyszczególnienie

Czas trwania w przybliżeniu Wzór Czas trwania wg metody łańcuchowej (wcześniej określony) Warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia zerowej liczby osób przedwcześnie kończących naukę w 1. roku, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 1. do 2. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 2. do 3. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 3. do 4. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 4. do 5. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 5. do 6. roku nauki, warunkowe prawdopo­ dobieństwo przejścia z 6. do 7. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 7. do 8. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 8. do 9. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 9. do 10. roku nauki, warunkowe prawdopodobieństwo przejścia z 10. do 11. roku nauki

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 29 POZ 5 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 36 z 20113.2.2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dz. U. L29 - 34 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dz. U. L29 - 33 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dz. U. L29 - 32 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dz. U. L29 - 30 z 20113.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dz. U. L29 - 28 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 20113.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.