Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 14 z 19.1.2011)

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 10

Obywatelstwo: a) brytyjskie, b) jordańskie. Nr pasz­ portu: 800220972 (paszport brytyjski). Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PX053496A; b) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: SJ855878C; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2008 r.”; (b) „Maftah Mohamed Elmabruk (alias a) Muftah Al Mabrook, b) Mustah ElMabruk, c) Maftah El Mobruk, d) Muftah El Mabruk, e) Maftah Elmobruk, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 1.5.1950. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: libijskie. Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PW503042C; b) posiadacz prawa pobytu w Zjednoczonym Króle­ stwie. c) zaangażowany w gromadzenie środków w imieniu Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej (LIGW); d) związany z członkami LIGW w Zjednoczonym Królestwie, m.in. z Mohammedem Benhammedim i Ismailem Kamoką, starszym członkiem LIGW w Zjednoczonym Królestwie, uznanym winnym i skazanym w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2007 r. pod zarzutem finansowania terroryzmu.”; (c) „Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta). Adres: Londyn, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 20.6.1963 r. Miejsce urodzenia: Soguma, Libia. Nr paszportu: 304875071 (paszport brytyjski). Obywatelstwo: brytyjskie. Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PW669539D; b) zaangażowany w gromadzenie środków i ułatwianie operacji finansowych w imieniu Libijskiej Islamskiej Grupy Walczącej (LIGW); Związany z członkami LIGW w Zjednoczonym Królestwie, m.in. z Mohammedem Benhammedim, Taherem Nasuwem i Ismailem Kamoką, starszym członkiem LIGW w Zjednoczonym Królestwie, uznanym winnym i skazanym w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2007 r. pod zarzutem finansowania terroryzmu.”; (d) „Jalaluddin Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Tytuł: maulavi. Stanowisko: wiceminister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shinwar, prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 31.1.2001 r.”; (2) Wpis „Sayf al-Adl (aka Saif Al-'Adil); urodzony około 1963 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; odpowie­ dzialny za bezpieczeństwo Osamy bin Ladena” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Data urodzenia: 1963 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Pozostałe informacje: a) uważany za obywatela Egiptu; b) odpowiedzialny za bezpieczeństwo Osamy bin Ladena. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”; (3) Wpis „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adres: a) Via A. Masina 7, Mediolan, Włochy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Włochy. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L191609 (paszport tunezyjski wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z, b) nazwisko matki: Ourida, c) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. na trzy i pół roku więzienia, zwolniony z więzienia we Włoszech dnia 25.11.2004 r., deportowany do Tunezji dnia 1.12.2004 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi; b) Fathi Hannachi). Adres: a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunezja. Data urodzenia: 11.12.1974 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L191609 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.2.1996 r., utracił ważność dnia 27.2.2001 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 wydany dnia 18.6.1999 r. Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z; b) nazwisko matki: Ourida Bint Mohamed,; c) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 1.12.2004 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”;


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 10 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L36 - 8 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 3 z 201110.2.2011

  Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

 • Dz. U. L36 - 1 z 201110.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.