Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 14 z 19.1.2011)

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 10

L 36/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2011

(4) Wpis „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; e) Dublin, Irlandia (dane dotyczące zamieszkania z sierpnia 2009 r.). Data urodzenia: a) 21.3.1963 r.; b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); Krajowy nr identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed; imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Adres: Dublin, Irlandia (dane dotyczące zamieszkania z sierpnia 2009 r.). Data urodzenia: 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.). Krajowy nr identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) imię ojca: Mohamed; imię matki: Medina Abid; b) związany z Islamską Fundacją AlHaramain. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” (5) Wpis „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: 31.3.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L579603 (paszport tunezyjski wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Numer identyfikacji krajowej: 007-99090. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U, b) nazwisko matki: Charaabi Hedia, c) zwolniony z więzienia we Włoszech w dniu 28.5.2004 r.; d) od października 2007 r. ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.; e) od 2004 r. przebywa w Szwajcarii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi; b) Haroun; c) Frank). Adres: 29 Vordere Gasse 29, 7012 Felsberg, Szwajcaria. Data urodzenia: 31.3.1970 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L579603 (paszport tunezyjski wydany w Mediolanie dnia 19.11.1997 r., utracił ważność dnia 18.11.2002 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 007-99090. Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: CHRTRK70C31Z352U; b) nazwisko matki: Charaabi Hedia. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”; (6) Wpis „Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib). Data urodzenia: a) 1965 r., b) 1.1.1967 r. Miejsce urodzenia: Egipt. Obywatelstwo: egipskie. Inne informacje: Afganistan.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 10 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L36 - 8 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 3 z 201110.2.2011

  Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

 • Dz. U. L36 - 1 z 201110.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.