Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego po raz 143. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (  Dz.U. L 14 z 19.1.2011)

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 7

Strona 7 z 10

Data urodzenia: a) 1.5.1972 r., b) 16.9.1973 r. Miejsce urodzenia: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Chartum, Sudan. Obywatelstwo: jemeńskie. Numer paszportu: 00085243 (wydany w dniu 17 listopada 1997 r. w Sanaa, Jemen). Dodatkowe informacje: a) aresztowany w Karaczi, Pakistan, w dniu 30.9.2002 r.; b) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych od maja 2010 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 30.9.2002 r.”; (17) Wpis „Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa). Tytuł: a) Shaykh, b) Hajj. Data urodzenia: a) 30.7.1957 r., b) 28.7.1957 r., c) 10.3.1957 r., d) 1.1.1957 r., e) 1956 r., f) 1957 r. Miejsce urodzenia: a) Jeddah, Arabia Saudyjska, b) Jemen. Obywatelstwo: cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obecnie oficjalnie obywatel afgański. ” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa). Tytuł: a) Shaykh, b) Hajj. Data urodzenia: a) 30.7.1957 r. b) 28.7.1957 r., c) 10.3.1957 r., d) 1.1.1957 r., e) 1956 r., f) 1957 r. Miejsce urodzenia: a) Jeddah, Arabia Saudyjska, b) Jemen. Obywatelstwo: cofnięte obywatelstwo saudyjskie, obywatelstwo afgańskie przyznane przez reżim Talibów. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.”


10.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/17

(18) Wpis „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyj­ skie. Numer paszportu: K754050 (paszport tunezyjski wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1987 r. Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T, b) nazwisko matki: Bannour Hedia, c) skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok: trzy i pół roku pozbawienia wolności), d) zwolniony z więzienia w dniu 3.5.2006, ale zobowiązany do regularnego stawiania się przed władzami Cremony.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spina­ desco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K754050 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.5.1999 r., utracił ważność dnia 25.5.2004 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 wydany dnia 14.9.1984 r. Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T; b) nazwisko matki: Hedia Bannour. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 24.4.2002 r.”; (19) Wpis „Yassine Chekkouri. Data urodzenia: 6.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Safi, Maroko. Inne informacje: Odbył karę 4 lat pozbawienia wolności we Włoszech. Zwolniony z więzienia w dniu 2.2.2004 r. Deportowany do Maroka w dniu 26.2.2004 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Yassine Chekkouri. Adres: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroko. Data urodzenia: 6.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Safi, Maroko. Obywatelstwo: marokańskie. Nr paszportu: F46947 (paszport marokański). Krajowy numer identyfi­ kacyjny: H-135467 (marokański krajowy dokument tożsamości).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 36 POZ 12 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L36 - 10 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L36 - 8 z 201110.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L36 - 3 z 201110.2.2011

  Protokół rozszerzający o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

 • Dz. U. L36 - 1 z 201110.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.