Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2011

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

1 2 3

Dorsz z gatunku Gadus morhua ex 0302 50 10

1 2 3 4 5

Gotowane w wodzie Dodatkowy kod Taric Extra, A (1)

Świeże lub schłodzone Dodatkowy kod Taric Extra, A (1)

Krewetki północne (Pandalus borealis) ex 0306 23 10

1 2

F317 F318

5 134 1 800

F321 —

1 098 —

(1) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

L 38/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


12.2.2011

2. Ceny referencyjne produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 29 ust. 3 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000

Produkt Dodatkowy kod Taric Prezentacja Cena referencyjna (EUR/tonę)

1. Karmazyn (Sebastes spp.) W całości: ex 0303 79 35 ex 0303 79 37 8 > > > > > > < > > > > > > : F411 — z głową lub bez głowy Filety: F412 F413 F414 — z ościami („standard”) — bez ości — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie więk­ szej niż 4 kg 1 952 2 094 2 239 969

ex 0304 29 35 ex 0304 29 39

2. Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac oraz Gadus macrocephalus) oraz ryba z gatunku Boreogadus saida ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416 8 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > < > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > :

W całości, z głową lub bez głowy Filety:

1 095

F417 F418 F419 F420 F421

ex 0304 29 29

— przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, z ościami („stan­ dard”) — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, bez ości — pojedyncze lub w pełni przekła­ dane filety, ze skórą — pojedyncze lub w pełni przekła­ dane filety, bez skóry — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie więk­ szej niż 4 kg Kawałki oraz z wyjątkiem bloków inne mięso, rozdrobnionych

2 451 2 663 2 499 2 972 2 990

ex 0304 99 33

F422

1 448

3. Czarniak (Pollachius virens) 8 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > < > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > : Filety: F424 F425 F426 F427 F428 — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, z ościami („stan­ dard”) — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, bez ości — pojedyncze lub w pełni przekła­ dane filety, ze skórą — pojedyncze lub w pełni przekła­ dane filety, bez skóry — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie więk­ szej niż 4 kg Kawałki oraz z wyjątkiem bloków inne mięso, rozdrobnionych 1 564 1 688 1 476 1 663 1 840

ex 0304 29 31

ex 0304 99 41

F429

966

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/5

Produkt

Dodatkowy kod Taric

Prezentacja

Cena referencyjna (EUR/tonę)

4. Plamiak (Melanogrammus aeglefinus) 8 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > < > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > : Filety: F431 — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, z ościami („stan­ dard”) — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, bez ości — pojedyncze lub w pełni przekła­ dane filety, ze skórą — pojedyncze lub w pełni przekła­ dane filety, bez skóry — w blokach w opakowaniu bezpośrednim o masie nie więk­ szej niż 4 kg 2 241

F432 F433 F434 F435

2 580 2 537 2 737 2 901

ex 0304 29 33

5. Mintaj (Theragra chalcogramma)

Filety: ex 0304 29 85 F441 — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, z ościami („stan­ dard”) — przekładane lub w blokach prze­ mysłowych, bez ości 1 170

F442

1 311

6. Śledź (Clupea harengus, Clupea pallasii) Śledź – płaty ex 0304 19 97 ex 0304 99 23 F450 F450 — o masie ponad 80 g/sztukę — o masie ponad 80 g/sztukę 510 464

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 38 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 42 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. dotycząca rozliczenia rachunków przedstawionych przez Rumunię w odniesieniu do wydatków finansowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 759)

 • Dz. U. L38 - 40 z 201112.2.2011

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2011 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkim Księstwie Luksemburga (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 750)

 • Dz. U. L38 - 34 z 201112.2.2011

  Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 33 z 201112.2.2011

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie podpisania Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi

 • Dz. U. L38 - 31 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 130/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach szóstych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

 • Dz. U. L38 - 29 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L38 - 27 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L38 - 26 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1017/2010 w odniesieniu do ilości objętej przetargami stałymi na odsprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu duńskich, francuskich i fińskich agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L38 - 24 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 126/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Oie d’Anjou” (ChOG)]

 • Dz. U. L38 - 22 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 21 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2011

 • Dz. U. L38 - 19 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 123/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 9 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 122/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2011

 • Dz. U. L38 - 6 z 201112.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 121/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2011

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.