Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 1 - Strona 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9667)

Data ogłoszenia:2011-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 1 - Strona 50

Strona 50 z 70

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C *

D Powierzchnia TZW (ha) Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość Szerokość

SE0340017 SE0340018 SE0340021 SE0340023 SE0340025 SE0340026 SE0340027 SE0340031 SE0340033 SE0340035 SE0340038 SE0340040 SE0340045 SE0340049 SE0340057 SE0340058 SE0340059 SE0340060 SE0340064 SE0340066 SE0340072 SE0340073 SE0340076 SE0340082 SE0340083 SE0340084 SE0340087 SE0340090 SE0340092 SE0340093 SE0340094

Närsholmen Ugnen Laus holmar Stora Karlsö Lilla Karlsö Bosarve i Lye Käldänge Mallgårds källmyr Botes källmyr Hajdes storhage Danbo Torsburgen Uppstaig Paviken Storsund Hörsne prästäng Allekvia löväng Alvena lindaräng Brucebo Tiselhagen Millumträsk Furilden Björkume Hoburgsmyr Grausne källmyr Träskmyr Vitärtskällan Hall-Hangvar Ullahau Skalahauar Langhammars


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

415,1 311,2 528 1 177,3 937,1 2,4 5,6 6,7 177,3 198,4 42,2 158,6 146,1 74,5 117,9 9,7 11,2 5,7 33,9 12,4 23,4

E 18 41 E 18 8 E 18 45 E 17 58 E 18 3 E 18 33 E 18 36 E 18 17 E 18 19 E 18 18 E 18 49 E 18 43 E 18 47 E 18 8 E 18 46 E 18 36 E 18 26 E 18 39 E 18 21 E 18 40 E 18 37 E 19 1 E 18 27 E 18 51 E 18 32 E 18 45 E 18 49 E 18 41 E 19 15 E 19 20 E 19 10

N 57 13 N 57 14 N 57 17 N 57 17 N 57 18 N 57 18 N 57 18 N 57 19 N 57 20 N 57 21 N 57 22 N 57 24 N 57 26 N 57 27 N 57 33 N 57 34 N 57 36 N 57 36 N 57 41 N 57 42 N 57 46 N 57 46 N 57 48 N 57 49 N 57 49 N 57 49 N 57 51 N 57 52 N 57 57 N 57 57 N 57 58

* * * * * * * * * *

62,9 239,7 169,6 18,7 287 13,8 2 385,9 143,6 28,8 478,9

12.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/145

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C *

D Powierzchnia TZW (ha) Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość Szerokość

SE0340096 SE0340097 SE0340098 SE0340099 SE0340100 SE0340101 SE0340102 SE0340103 SE0340104 SE0340105 SE0340106 SE0340107 SE0340108 SE0340109 SE0340110 SE0340111 SE0340112 SE0340113 SE0340114 SE0340115 SE0340116 SE0340117 SE0340118 SE0340119 SE0340120 SE0340121 SE0340122 SE0340123 SE0340124 SE0340125 SE0340126

Norsholmen Gotska Sandön-Salvorev Grötlingboudd-Ytterholmen Faludden Västergarns utholme Muskmyr Haugajnar Kallgatburg Yttre Stockviken Södra Grötlingboudd Sigdesholm Klinthagen Blautmyrskogen Krakvät Sävvät Filehajdar Verkegards Mojner Ålarve Östergarnsberget Hässle klint Ölbäck Bojsvätar Storholmen i Fardumeträsk Bästeträsk Heligholmen Västlands Ollajvs Lindhammarsmyr Högklint Bergbetningen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

137,3 60 512,1 535,2 227,1 50,4 103,6 157,4 115,4 119,9 115,6 29,5 177,5 323,3 16,4 21,4 64,7 28,7 25,7 175,3 31,9 20,1 22,4 45,4 14,7 1 484 11,8

E 19 13 E 19 17 E 18 29 E 18 22 E 18 5 E 18 11 E 18 11 E 18 41 E 18 21 E 18 25 E 18 28 E 18 37 E 18 45 E 18 11 E 18 11 E 18 40 E 19 6 E 18 47 E 18 29 E 18 51 E 18 54 E 18 22 E 18 43 E 18 55 E 18 56 E 18 17 E 18 12 E 18 40 E 18 32 E 18 11 E 18 19

N 57 59 N 58 16 N 57 7 N 57 0 N 57 26 N 56 56 N 57 11 N 57 41 N 56 59 N 57 6 N 57 9 N 57 50 N 57 54 N 57 9 N 57 9 N 57 43 N 57 54 N 57 39 N 57 9 N 57 25 N 57 25 N 57 37 N 57 41 N 57 47 N 57 53 N 56 55 N 57 0 N 57 19 N 57 25 N 57 35 N 57 39

* * * * *

40,2 116,8 190,4 12,1 6,4

L 40/146

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2011

A Kod TZW

B Nazwa TZW

C *

D Powierzchnia TZW (ha) Długość TZW (km)

E Współrzędne geograficzne TZW Długość Szerokość

SE0340127 SE0340128 SE0340129 SE0340130 SE0340131 SE0340132 SE0340133 SE0340134 SE0340135 SE0340136 SE0340137 SE0340138 SE0340139 SE0340140 SE0340141 SE0340142 SE0340143 SE0340144 SE0340145 SE0340146 SE0340147 SE0340148 SE0340149 SE0340150 SE0340151 SE0340152 SE0340153 SE0340154 SE0340155 SE0340156 SE0340157

Skenholmen Anga prästänge Fide prästänge Hejnum högård Herrgårdsklint Hässleänget Mullvalds strandskog Mästerbyänget Pankar Salmbärshagen Svinmyr Östergarns prästänge Bräntings haid Dagghagen Grodvät Russvätar Mallgårds haid Hoburgs bank Gildarshagen Gräne Hejnum Kallgate Mölnermyr Gannarveviken Brunnsrar Forsviden Grogarnsberget Marpesträsk Asunden Ryssnäs Liste Kvie

* * * * * * * * * * * * * * * * *

256,5 2 14 5,6 19,7 10,2 21,2 16,6 15,5 31,4 16,9 8,7 424,1 149,7 23,9 117,4 166,4 122 672,7

E 19 2 E 18 42 E 18 18 E 18 37 E 18 44 E 18 54 E 18 45 E 18 17 E 18 22 E 18 33 E 18 42 E 18 51 E 18 57 E 18 51 E 18 39 E 18 44 E 18 36 E 18 23 E 18 59 E 18 35 E 18 41 E 18 53 E 18 11 E 18 32 E 18 42 E 18 53 E 19 5 E 18 50 E 19 7 E 18 46 E 18 22

N 57 47 N 57 28 N 57 5 N 57 41 N 57 23 N 57 53 N 57 22 N 57 27 N 57 8 N 57 48 N 57 23 N 57 25 N 57 51 N 57 45 N 57 43 N 57 23 N 57 22 N 56 34 N 57 51 N 57 47 N 57 41 N 57 50 N 57 20 N 57 21 N 57 46 N 57 25 N 57 55 N 57 42 N 57 51 N 57 31 N 57 19

* * * * * * * * * * *

80,1 39,1 948,1 580,8 36,9 16 198,1 232,8 151,2 94,1 212,6 9,1

*

26,5

12.2.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 40 POZ 1 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L40 - 300 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9677)

  • Dz. U. L40 - 206 z 201112.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9676)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.