Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady 2011/100/WPZiB z dnia 14 lutego 2011 r. dotycząca zmiany wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

Data ogłoszenia:2011-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 9

15.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/9

DECYZJA RADY 2011/100/WPZiB z dnia 14 lutego 2011 r. dotycząca zmiany wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Wykonanie niektórych działań przez Unię,

środków

wymaga

podjęcia

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


Artykuł 1 Art. 7 akapit drugi wspólnego stanowiska 2003/495/WPZiB otrzymuje brzmienie: „Artykuły 4 i 5 stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), wykonując rezolucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). W dniu 15 grudnia 2010 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1956 (2010), w której zdecydowała między innymi o przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2011 r. stosowania uzgodnień dotyczących deponowania w Funduszu Rozwojowym dla Iraku dochodów z eksportu z Iraku ropy naftowej, produktów ropopo­ chodnych i gazu ziemnego oraz uzgodnień dotyczących zwolnienia z postępowania sądowego określonych irac­ kich aktywów, o których mowa w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 (2003) i 1546 (2004). Należy więc odpowiednio zmienić wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2011 r. W imieniu Rady

HOFFMANN R.

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 41 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 8 z 201115.2.2011

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT z Niderlandów)

 • Dz. U. L41 - 6 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 134/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L41 - 4 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 133/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 2 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Piacentinu Ennese” (ChNP)]

 • Dz. U. L41 - 1 z 201115.2.2011

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 131/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.