Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 665) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 10

Strona 10 z 11

Koncesje dla przedsiębiorstw kolejowych Inne Część A Część B Rezerwa Rezerwa Rezerwa

Np. różne rodzaje jednostek notyfikowanych Pojazdy trakcyjne Ciągnione pojazdy pasażerskie Wagony towarowe

[5 4] i [5 8] (*)

na

dopuszczenie

do

Pojazdy specjalne

[5 9] (**) [6 0]

Świadectwo dopuszczenia typu Zezwolenie eksploatacji Zezwolenie eksploatacji Zezwolenie eksploatacji Zezwolenie eksploatacji na dopuszczenie do Podsystemy »Infrastruktura«, »Energia« i »Sterowanie« (urządzenia przytorowe) Podsystem »Infrastruktura«


[6 1]

na

dopuszczenie

do

[6 2]

na

dopuszczenie

do

Podsystem »Energia«

[6 3]

na

dopuszczenie

do

Podsystem »Sterowanie« (urządzenia przytorowe)

[7 1] [7 2] [7 3] [8 x] … [9 x]

Licencja maszynisty Licencja maszynisty Licencja maszynisty Rezerwa (2 typy dokumentów)

Numer kolejny do 9 999 włącznie Numer kolejny od 10 000 do 19 000 włącznie Numer kolejny od 20 000 do 29 000 włącznie Rezerwa (10 podtypów dla każdego typu)

(*) Jeżeli 4 cyfry zarezerwowane dla pola 4 »Numer kolejny« zostaną całkowicie wykorzystane w ciągu roku, pierwsze dwie cyfry pola 2 zmienia się odpowiednio z: — [5 1] na [5 5] w przypadku pojazdów trakcyjnych, — [5 2] na [5 6] w przypadku ciągnionych pojazdów pasażerskich, — [5 3] na [5 7] w przypadku wagonów towarowych, — [5 4] na [5 8] w przypadku pojazdów specjalnych. (**) Cyfry przydzielane w polu 4: — od 1 000 do 1 999 w przypadku pojazdów trakcyjnych, — od 2 000 do 2 999 w przypadku ciągnionych pojazdów pasażerskich, — od 3 000 do 3 999 w przypadku wagonów towarowych, — od 4 000 do 4 999 w przypadku pojazdów specjalnych.

L 43/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2011

POLE 3 – ROK WYDANIA (LICZBA 4-CYFROWA) Pole to wskazuje rok wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji (w określonym formacie rrrr, czyli 4-cyfrowym). POLE 4 – NUMER KOLEJNY Numer kolejny zwiększa się o jeden wraz z wydaniem każdego dokumentu, niezależnie od tego, czy jest to zezwolenie nowe, przedłużone, zaktualizowane czy zmienione. Nawet w przypadku unieważnienia świadectwa lub zawieszenia zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przypisany mu numer nie może zostać ponownie użyty. Każdego roku numeracja rozpoczyna się od zera.

17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/49

Dodatek 3 KODY WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI

Tryb wycofania z eksploatacji

Kod

Opis

00 10 11 20

Brak Zawieszenie rejestracji Bez uzasadnienia Zawieszenie rejestracji Przeniesienie rejestracji

Pojazd posiada ważną rejestrację. Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek właściciela lub posiadacza, lub decyzją NSA lub jednostki rejestrującej. Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna. Stwierdzono, że pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez inny NVR do celów dalszego użytkowania w ramach (całości lub części) europejskiej sieci kolejowej. Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła, brak danych o ponownej rejestracji. Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową. Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników/modułów/części zapa­ sowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głów­ nych części zapasowych) do recyklingu. Pojazd przeznaczony do użytkowania jako »zabytkowy tabor kolejowy« na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową.

30

Wycofanie z eksploatacji Bez uzasadnienia Wycofanie z eksploatacji Wycofanie z eksploatacji Wycofanie z eksploatacji Wycofanie z eksploatacji

31 32 33 34

Stosowanie kodów — Jeżeli nie podano uzasadnienia wycofania z eksploatacji, należy zastosować kody 10, 20 i 30 do określenia zmiany statusu rejestracji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 43 POZ 33 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 31 z 201117.2.2011

  Decyzja Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowująca środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużająca okres ich stosowania

 • Dz. U. L43 - 29 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L43 - 28 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L43 - 26 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L43 - 9 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L43 - 1 z 201117.2.2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.