Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 12

Strona 12 z 48

(21) Streszczenie zaproszenia do przetargu z 2006 r. jest dostępne na stronie internetowej rządu szkockiego pod następującym adresem: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/55971/0015831.pdf. (22) Dane liczbowe dotyczą roku obowiązywania zamówienia upływającego w dniu 30 czerwca. Okres, który obejmuje sprawozdanie finansowe, upływa w dniu 31 marca.

18.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/45

2.2.4. OPŁATY PRZEWOZOWE

(98)

Tabela nr 6 przedstawia opłaty naliczane za transport towarowy od dnia 1 stycznia 2000 r. przez przewoźnika wykonującego zamówienie publiczne na usługi (przewozy towarowe „ro-ro”) i Streamline Shipping (przewozy towarowe „lo-lo”).


Tabela 6 Zestawienie opłat frachtowych za metr bieżący naliczanych przez przewoźnika realizującego zamówienie publiczne na usługi i przez Streamline Shipping (23)

(w GBP) Przewoźnik wykonujący zamówienie publiczne na usługi Szetlandy Orkady Streamline Shipping (1) Szetlandy Orkady

Rok

2000 r. (stawki P&O Ferries) 2002 (stawki indykatywne NorthLink 1) 2002/2003 (stawki NorthLink 1) 2004 (stawki NorthLink 1) 2005 (stawki NorthLink 1) 2006 (stawki NorthLink 1) Lipiec 2006 (stawki NorthLink 2)

43,70 44,00 36,00 38,50 39,45 40,60 30,60

37,90 36,00 25,50 27,50 28,20 29,00 23,50

37,05

31,62

33,69 34,87 33,24 40,43 40,43

29,40 28,86 30,29 32,07 32,07

(1) Ponieważ stawki za usługi „lo-lo” nie są zazwyczaj liczone za metr bieżący, Streamline Shipping obliczył swoje stawki w przeliczeniu na metr bieżący w celu dokonania porównania.

(99)

W oparciu o opublikowane dane Streamline Shipping utrzymuje, że przedsiębiorstwa NorthLink 1 i NorthLink 2 zaniżyły ceny przewozów towarowych do poziomu, na który Streamline Shipping nie może sobie pozwolić, a jego wprowadzenie było możliwe jedynie dzięki dotacjom na ruch pasażerski otrzymy­ wanym przez przewoźnika świadczącego usługi publiczne.

musiało naliczyć stawkę, która byłaby zarówno do przy­ jęcia pod względem handlowym oraz akceptowana przez rynek. Stwierdzono także, że takie stawki nie będą zmie­ niane przez okres pięciu lat. NorthLink 1 stwierdziło, że nie może „działać w sytuacji, w której przewozimy [NorthLink 1] przyczepy bezpłatnie lub za bardzo małe kwoty”. Jednocześnie przedsiębiorstwo podkreśliło, że nie otrzymywało dotacji na swoją działalność w zakresie przewozów towarowych

(102) Według Streamline Shipping przedsiębiorstwo NorthLink

(100) Zjednoczone Królestwo zauważa, że zestawienie przed­

stawione w tabeli 6 może wprowadzać w błąd, ponieważ Streamline Shipping nie nalicza opłat za metr bieżący długości (24). Twierdzi, że usługi „lo-lo” i „ro-ro” stanowią różne segmenty rynku przewozów towarowych na wyspy leżące na północy, mimo że mogą się one niekiedy nakładać w przypadku świadczenia obu usług. Świadczenie usługi „lo-lo” wydaje się być mniej zależne od czasu przy zaledwie dwóch rejsach w tygodniu, a ładunek ma zazwyczaj niższą wartość. W związku z tym Zjednoczone Królestwo twierdzi, że wszelkie porównania między dwoma usługami są nienaturalne i że trudno jest wyciągnąć wnioski na ich podstawie.

1 zareagowało na konkurencję ze strony Streamline Shipping i Norse Island Ferries, wprowadzając w 2002 r., bezpośrednio po udzieleniu zamówienia, znaczne obniżki (w wysokości od 36 GBP do 25,50 GBP za metr bieżący w przypadku przyczep na trasie odpo­ wiednio na Szetlandy i Orkady) opłat wskazanych powyżej przez NorthLink 1, jako akceptowalne z punktu widzenia działalności handlowej. Streamline Shipping i Norse Island Ferries podejrzewają, że NorthLink 1 świadczyło usługi w zakresie przewozów towarowych poniżej kosztów. obniżone stawki w grudniu 2003 r.:

(103) Przedsiębiorstwo NorthLink 1 wprowadziło szczegółowe

(101) W grudniu 2001 r. przed przystąpieniem do realizacji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.