Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 4

Strona 4 z 48

Zamówienie publiczne na usługę z 2007 r. obejmuje wszystkie trasy obsługiwane do tego czasu przez CalMac, z wyłączeniem Gourock–Dunoon, i szczegółowo określa obowiązek świadczenia usługi publicznej, który należy wykonać. Usługi obejmują trans­ port pasażerów, samochodów i towarów. Statki używane do świadczenia usług są dzierżawione od CMAL, przed­ siębiorstwa utworzonego w październiku 2006 r., którego wyłączną działalnością jest posiadanie na włas­ ność i leasing statków.


(35)

(31)

W latach 2005–2006 uruchomiono procedurę przetar­ gową na obsługę trasy Gourock–Dunoon, w ramach której poszukiwano przewoźników zapewniających nieograniczone i niedotowane usługi. W początkowej fazie zainteresowanie wykazały trzy przedsiębiorstwo (Western Ferries, CalMac i V-Ships), jednak ostatecznie żadne przedsiębiorstwo nie złożyło oferty. Do momentu wejścia w życie zamówienia publicznego na usługi z 2007 r. rekompensata za obsługę trasy Gourock–Dunoon nie była odróżniana od rekompensaty wypłacanej za inne trasy, ponieważ obowiązywała jedno­ lita płatność w grupie, bez rozdziału na poszczególne trasy. Od wejścia w życie zamówienia publicznego na usługi z 2007 r. dotacja na trasę Gourock–Dunoon jest wypłacana CalMac oddzielnie. Obowiązek świadczenia usługi publicznej na tej trasie i odpowiednia rekompensata dotyczą wyłącznie trans­ portu pasażerów, natomiast transport pojazdów użytko­ wych jest z nich wyłączony. CalMac może jednak świad­ czyć usługi transportowe dla pojazdów użytkowych na zasadach czysto handlowych. W związku z tym, że trasa Gourock–Dunoon została wyłączona z zamówienia publicznego na usługę z 2007 r., podstawą prawną dla rekompensaty za tę trasę pozostaje ustawa o usługach przewozowych (Highlands and Islands Shipping Services Act) z 1960 r. z późniejszymi zamianami wprowadzonymi sekcją 70 ustawy o przewozie dla Szkocji [Transport (Scotland) Act] z 2001 r. oraz sekcją 45 ustawy o przewozie dla Szkocji [Transport (Scotland) Act] z 2005 r. Przez wiele lat istniała znaczna ciągłość w odniesieniu do tras obsługiwanych przez CalMac na obszarze wysp zachodnich. W wyniku decyzji władz szkockich miały jednak miejsce pewne zmiany, takie jak zamknięcie jednej trasy w następstwie otwarcia mostu, nowe usługi na istniejących trasach oraz zwiększone częstotliwości. Zasadniczo możliwości świadczenia usług wzrosły dzięki zastąpieniu starych statków nowymi, które zasadniczo zapewniają większe zdolności przewozowe niż statki zastępowane (13). Ogólnie taryfy zwiększyły się zgodnie z poziomem inflacji (14). CalMac otrzymało dotąd od władz szkockich następujące płatności w związku z powyższym obowiązkiem świad­ czenia usługi publicznej:

(36)

(32)

(37)

(33)

(38)

(34)

(8) Tekst powyższej ustawy jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1960/cukpga_ 19600031_en_1. (9) Tekst powyższej ustawy jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2001/asp_ 20010002_en_1. (10) Tekst powyższej ustawy jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050012. htm. (11) „Zobowiązania” te to zobowiązania ze strony Sekretarza Stanu do finansowania usług promowych za zgodą Skarbu Państwa i w poro­ zumieniu z CalMac. Szereg zobowiązań podpisano w latach 1961, 1973, 1975 i 1995. Każde z nich odzwierciedla wcześniejsze struk­ tury przedsiębiorstw wraz z odpowiedzialnością za usługi, które później stały się podstawą zamówienia na usługi promowe na obszarze obejmującym Clyde i Hebrydy. Tekst zobowiązania z 1995 r. jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.calmac.co.uk/policies/undertakingbysecretaryofstate.pdf. (12) Tekst zaproszenia do składania ofert jest publicznie dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/161181/0043718.pdf.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.