Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 16/08 (ex NN 105/05 i NN 35/07) udzielonej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – Północnej Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8117) (1)

Data ogłoszenia:2011-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 48

Strona 48 z 48
Kolejne zamówienie publiczne na usługę musi zostać udzielone przed dniem 30 czerwca 2011 r. Artykuł 3 Zjednoczone Królestwo niezwłocznie informuje Komisję o krokach podejmowanych w celu wprowadzenia w życie jego zobowiązań w zakresie finansowania trasy Gourock–Dunoon. Artykuł 4 Pomoc państwa przyznana NorthLink Orkney and Shetland Ferries Ltd. oraz NorthLink Ferries Ltd. na podstawie odpowied­ nich zamówień publicznych na usługę dotyczących obsługi połączeń promowych obejmujących szkockie wyspy północne jest zgodna z art. 86 ust. 2 Traktatu. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2009 r. W imieniu Komisji


Antonio TAJANI

(383) Komisja uważa, że pomoc państwa przyznana przedsię­

biorstwom NorthLink 1 i NorthLink 2 w związku z obsługą tras obejmujących wyspy północne odpo­ wiednio w latach 2006–2007 oraz 2007–2009 jest zgodna z art. 86 ust. 2 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Istniejąca pomoc państwa przyznana CalMac Ferries Ltd. na podstawie zamówienia publicznego na usługę dotyczącego obsługi połączeń promowych obejmujących szkockie wyspy zachodnie (wraz z trasą Gourock–Dunoon) jest zgodna z art. 86 ust. 2 Traktatu. Artykuł 2 Istniejąca pomoc państwa przyznana Cowal Ferries Ltd. w związku z obsługą trasy Gourock–Dunoon jest zgodna

Wiceprzewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 45 POZ 33 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L45 - 1 z 201118.2.2011

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. – Środek pomocy państwa C 11/04 (ex NN 4/03) – Olympic Airways – Restrukturyzacja i prywatyzacja (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2706) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.