Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 7

2.2.3. Jeżeli całkowita produkcja producenta wynosi mniej niż 500 pojazdów rocznie, trzecim znakiem jest zawsze „9”. Aby zidentyfikować takich producentów, właściwy wyżej wymieniony organ, o którym mowa w pkt 2.2.1, wyznaczy też trzeci, czwarty i piąty znak VIS. 2.3. VDS składa się z sześciu znaków alfanumerycznych, wielkich liter alfabetu łacińskiego lub cyfr arabskich, które opisują ogólne cechy pojazdu. Jeżeli producent nie wykorzystuje jednego lub więcej z sześciu znaków, w niewykorzystane miejsca wstawia się znaki alfanumeryczne wybrane przez producenta, tak aby całkowita liczba wymaganych znaków wynosiła 6. VIS składa się z ośmiu znaków alfanumerycznych, wielkich liter alfabetu łacińskiego lub cyfr arabskich, przy czym cztery ostatnie znaki to wyłącznie cyfry. Numer ten, wraz z numerami WMI i VDS, umożliwia jednoznaczną identyfikację danego pojazdu. We wszelkie niewykorzystane miejsca wstawia się cyfrę „0”, aby całkowita liczba wymaganych znaków wynosiła 8. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Wysokość znaków w VIN umieszczonym na podwoziu nie powinna być mniejsza niż 7 mm. Między znakami nie może występować przerwa. Wykorzystywanie liter „I”, „O” i „Q” jest zabronione. Na początku i na końcu VIN znajduje się jeden symbol wybrany przez producenta, przy czym nie może być on wielką literą alfabetu łacińskiego lub cyfrą arabską.


2.4.

2.8.1. Istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu, jeżeli VIN naniesiono w jednym wierszu. 2.8.2. W przypadku gdy VIN naniesiono w dwóch wierszach, wymóg ten stosuje się do każdego z wierszy.

12.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/7

Dodatek Wzór tabliczki znamionowej producenta 1. WZÓR A dla pojazdów kategorii M1 lub N1 STELLA AUTO S.P.A e3*2007/46*0004 ZFS159000AZ000055 1 850 kg 3 290 kg 1 – 1 100 kg 2 – 880 kg

Wzór tabliczki znamionowej producenta pojazdu kategorii M1, któremu udzielono homologacji typu we Włoszech

2. WZÓR B dla pojazdów kategorii M lub N innych niż M1 lub N1 MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH e1*2007/46*0345 WMN22500A00980520 (DE) 17 990 kg 40 000 kg 1 – 7 100 kg 2 – 11 500 kg T. – kg 17 990 kg 44 000 kg 1 – 7 100 kg 2 – 11 500 kg T. – kg

Wzór tabliczki znamionowej producenta pojazdu kategorii N3, któremu udzielono homologacji typu w Niemczech Uwaga: kolumna po lewej stronie jest fakultatywna

3. WZÓR C dla pojazdów kategorii O1 lub O2 JEAN HORSE TRAILERS Ltd e11*2007/46*0085 SARHT000BC0000023 1 500 kg

L 8/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2011

0 – 100 kg 1 – 850 kg 2 – 850 kg

Wzór tabliczki znamionowej producenta pojazdu kategorii O2, któremu udzielono homologacji typu w Zjednoczonym Królestwie

4. WZÓR D dla pojazdów kategorii O innych niż O1 lub O2 REMORQUES HENSCHLER SA e6*2007/46*0098 YA9EBS37009000005 (BE) 34 000 kg 0 – 8 000 kg 1 – 9 000 kg 2 – 9 000 kg 3 – 9 000 kg T. 27 000 kg 37 000 kg 0 – 8 000 kg 1 – 10 000 kg 2 – 10 000 kg 3 – 10 000 kg T. 30 000 kg

Wzór tabliczki znamionowej producenta naczepy kategorii O4, której udzielono homologacji typu w Belgii Uwaga: kolumna po lewej stronie jest fakultatywna

12.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/9

ZAŁĄCZNIK II WYMAGANIA W ZAKRESIE UMIEJSCOWIENIA NA POJEŹDZIE CZĘŚĆ A Tabliczka znamionowa producenta 1. 2. Tabliczkę znamionową producenta umieszcza się w sposób trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Umiejscowienie to wybiera się tak, aby część, na której mocuje się tabliczkę, nie podlegała wymianie podczas użytkowania. CZĘŚĆ B Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) 1. VIN nanosi się w jednym wierszu.

1.1. W przypadku gdy, z przyczyn technicznych, takich jak brak miejsca, VIN nie może zostać naniesiony w jednym wierszu, organ krajowy może, na wniosek producenta, dopuścić naniesienie VIN w dwóch wierszach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L8 - 14 z 201112.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.