Logowanie

Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2011-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 7

W takim przypadku w obrębie członów, o których mowa w pkt 2.1 części B załącznika I, nie mogą występować przerwy. 2. 3. 4. 5. VIN nanosi się na podwoziu, na ramie lub na innej podobnej części poprzez wytłaczanie bądź wybijanie. Zamiast wybijania wykorzystywane mogą być wszelkie inne techniki, co do których dowiedziono, że zapewniają taki sam poziom odporności na manipulacje przez osoby niepowołane lub na fałszerstwo. VIN umieszcza się w miejscu wyraźnie widocznym i dostępnym. Umiejscowienie takie wybiera się tak, aby VIN nie mógł zostać zasłonięty lub ulec zniszczeniu. VIN umieszcza się po prawej stronie pojazdu.


L 8/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2011

ZAŁĄCZNIK III

12.1.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/11

CZĘŚĆ A Dokument informacyjny WZÓR Dokument informacyjny nr … dotyczący homologacji typu WE pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do tabliczki znamionowej producenta i numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki należy sporządzić w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości w formacie A4 lub złożone do tego formatu. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe. 0. 0.1. 0.2. 0.2.1. 0.3. 0.3.1. 0.4. 0.5. 0.6. 0.6.1. 0.6.2. 0.7. 0.7.1. 0.7.2. 0.8. 0.9. 1. 1.1. 9. 9.17. OGÓLNE Marka (nazwa handlowa producenta): ................................................................................................ ............................................ Typ: ................................................................................................ ................................................................ ............................................ Nazwy handlowe (o ile występują): ................................................................ ................................................................................. Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (a): ................................................................ ................................... Umiejscowienie tego oznakowania: ................................................................ ................................................................................. Kategoria pojazdu (b): ................................................................................................ ........................................................................... Nazwa i adres producenta: ................................................................................................ ................................................................ . Miejsce i sposób umieszczenia tabliczki znamionowej producenta: ..................................................................................... Na podwoziu (1): ................................................................................................ .................................................................................... Na nadwoziu (1): ................................................................................................ .................................................................................... Umiejscowienie VIN: ..................................................................................... ....................................................................................... Na podwoziu (1): ................................................................................................ .................................................................................... Na nadwoziu (1): ................................................................................................ .................................................................................... Nazwy i adresy zakładów montujących: .......................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2011 NR 8 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L8 - 14 z 201112.1.2011

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 20/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.