Logowanie

Dzienniki Urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.138.27171.1.1

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2010r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. 2010.138.27161.1.1

  porozumienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2010r. POMIĘDZY MIASTEM GDAŃSK A MIASTEM PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie zwrotu przez Miasto Pruszcz Gdański poniesionych przez Miasto Gdańsk kosztów przewozu dzieci zamieszkałych w Mieście Pruszcz Gdański do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.138.27151.1.1

  porozumienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 czerwca 2010r. POROZUMIENIE POMIĘDZY MIASTEM GDAŃSK A MIASTEM SOPOT

 • DZ. URZ. 2010.138.27141.1.1

  umowa Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji Projektu ?Ochrona wód Zatoki Gdańskiej ? budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku?


 • DZ. URZ. 2010.138.27131.1.1

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2010r. do Porozumienia z dnia 26 marca 2009 r. dotyczącego realizacji Przedsięwzięcia pod nazwą ?Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo ? Widowiskowej?

 • DZ. URZ. 2010.138.27121.1.1

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 20 maja 2005 r.

 • DZ. URZ. 2010.138.27111.1.1

  uchwała nr XLVIII/345/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych: Nr 2207G - ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Starogardzkiej do pl. Gen. Hallera), Nr 2763G ? pl. Hallera, ul. Wybickiego oraz ul. Chojnicka w Skarszewach do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2010.138.27101.1.1

  uchwała nr XLVIII/344/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Skórcz w 2011r.

 • DZ. URZ. 2010.138.27091.1.1

  uchwała nr XLVII/429/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Malborskiego oraz powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.138.27081.1.1

  uchwała nr XLVIII/301/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. 2010.138.27071.1.1

  uchwała nr XLVIII /821/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/86/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. 2010.138.27061.1.1

  uchwała nr XL/380/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Pelplin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pelplinie, Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.138.27051.1.1

  uchwała nr XXXIX/366/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinka drogi wojewódzkiej nr 230 oraz pozbawienia odcinka ulicy Mickiewicza kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. 2010.138.27041.1.1

  uchwała nr XXXIX/365/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2010.138.27031.1.1

  uchwała nr 68/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie pion medyczny w Miastku ul. Generała Wybickiego 30.

 • DZ. URZ. 2010.138.27021.1.1

  uchwała nr LVIII-506/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładach pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. 2010.138.27011.1.1

  uchwała nr LXVII/ 374/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Szpitalu w Człuchowie

 • DZ. URZ. 2010.138.27001.1.1

  uchwała nr XLII/481/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2010.138.26991.1.1

  uchwała nr XLII/480/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. 2010.138.26981.1.1

  uchwała nr XLII/479/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.