Logowanie

Dzienniki Urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr III/46/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr III/40/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląga

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminy Lubomino

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Grunwald na sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/25/9/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/21/5/2011 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/20/4/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/19/3/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr I/7/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr I/5/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie gminy Pasłęk, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr I/4/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grunwald

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: Ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.