Logowanie

DZ. URZ. 2009.110.1165

Tytuł:

uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-04
Organ wydający:Rada Miasta Skarżysko-Kamienna1
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1165
Hasła:finanse publiczne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.315.2350

  uchwała nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna

 • DZ. URZ. 2009.82.999

  uchwała nr XXXIII/20/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna

 • DZ. URZ. 2009.341.2529

  uchwała nr XXXVIII/62/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. 2009.51.734

  uchwała nr XXXI/140/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej

 • DZ. URZ. 2009.97.1083

  uchwała nr XXXV/31/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.109.1164

  uchwała nr XXIV/419/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia ?Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego?

 • DZ. URZ. 2009.108.1163

  uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.108.1162

  uchwała nr XXIV/156/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. 2009.108.1161

  uchwała nr XXIV/153/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.108.1160

  uchwała nr XXIV/151/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.