Logowanie

DZ. URZ. 2009.110.1166

Tytuł:

uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-04
Organ wydający:Rada Miasta Skarżysko-Kamienna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1166
Hasła:oświata i wychowanie

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.335.2491

  uchwała nr nr 261/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r. likwidacji Liceum Profilowanego w skład którego wchodzi I i V Liceum Profilowane w Skarżysku - Kamiennej, Technikum Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Skarżysku- Kamiennej

 • DZ. URZ. 2012.361

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Mieczysława Filipowskiego wielofunkcyjnemu lodowisku w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 34

 • DZ. URZ. 2010.223.2211

  uchwała nr L/58/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna

 • DZ. URZ. 2009.382.2785

  uchwała nr XXXVIII/58/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej

 • DZ. URZ. 2009.51.736

  uchwała nr XXXI/150/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Przychodnie Miejskie? w Skarżysku-Kamiennej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.110.1165

  uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.109.1164

  uchwała nr XXIV/419/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia ?Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego?

 • DZ. URZ. 2009.108.1163

  uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.108.1162

  uchwała nr XXIV/156/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. 2009.108.1161

  uchwała nr XXIV/153/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.