Logowanie

DZ. URZ. 2009.111.1167

Tytuł:

uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-04
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 111 pozycja: 1167
Hasła:finanse publiczne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.276.2149

  uchwała nr XXXII/249/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2008 rok

 • DZ. URZ. 2010.65.472

  uchwała nr XXXVIII/277/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów

 • DZ. URZ. 2009.54.760

  uchwała nr XXVIII/219/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów

 • DZ. URZ. 2009.225.1846

  uchwała nr XXXI/242/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.65.474

  uchwała nr XL/307/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2009 w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów

zamów dokument

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.110.1166

  uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1

 • DZ. URZ. 2009.110.1165

  uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.109.1164

  uchwała nr XXIV/419/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia ?Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego?

 • DZ. URZ. 2009.108.1163

  uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.108.1162

  uchwała nr XXIV/156/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.