Logowanie

DZ. URZ. 2009.111.1169

Tytuł:

uchwała nr XXIX/228/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ćmielów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-04
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 111 pozycja: 1169
Hasła:mieszkalnictwo

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1940

  uchwała nr 670/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław , udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.747

  uchwała nr LXII/1025/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.408

  uchwała nr IV/58/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.937

  uchwała nr XLII/784/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/ 284 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.111.1168

  uchwała nr XXIX/227/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007 dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.111.1167

  uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.110.1166

  uchwała nr XXXII/6/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1

 • DZ. URZ. 2009.110.1165

  uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.109.1164

  uchwała nr XXIV/419/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia ?Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych nr 7, 9, 74 i 77 z terenu województwa świętokrzyskiego?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.