Logowanie

DZ. URZ. 2009.126.1240

Tytuł:

uchwała nr 4/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-11
Organ wydający:Rada Miejska w Suchedniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 126 pozycja: 1240
Hasła:oświata i wychowanie

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.822

  uchwała nr XX/158/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 14/XXVII/09 Rady Gminy Kluki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych i zajęcia wykonywane w dniu wolnym od pracy praz nagród, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Kluki

 • DZ. URZ. 2009.85.1021

  uchwała nr XXVII/262/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.759

  uchwała nr III/16/09 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.126.1239

  uchwała nr 3/I/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.126.1238

  uchwała nr XLV/369/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/228/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 sierpnia 2004 roku

 • DZ. URZ. 2009.126.1237

  uchwała nr XLV/368/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.126.1236

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli

 • DZ. URZ. 2009.126.1235

  uchwała nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Pińczowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.