Logowanie

DZ. URZ. 2009.13.121

Tytuł:

uchwała nr X/2/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Starachowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 13 pozycja: 121
Hasła:finanse publiczne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2410

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.

 • DZ. URZ. 2011.184.2141

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2010 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2010 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE

 • DZ. URZ. 2009.173.1524

  aneks Prezydenta Miasta Starachowice DO POROZUMIENIA w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice zawartego w dniu 14 października 2008r. pomiędzy: Gminą Starachowice reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice a Gminą Mirzec reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec

 • DZ. URZ. 2009.23.317

  uchwała nr XI/21/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.23.313

  uchwała nr XI/10/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.12.120

  informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/541-ZTO-A/2249/W/OŁO/ 2009/TB i Nr PCC/1096A/2249/W/OŁO/2009/TB z dnia 15 stycznia 2009r

 • DZ. URZ. 2009.12.119

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-72(6)/2008/173/VI/MN z dnia 13 stycznia 2008r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowi-cach

 • DZ. URZ. 2009.11.118

  uchwała nr 133/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2009.11.117

  uchwała nr 129/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.11.116

  uchwała nr 106/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.