Logowanie

DZ. URZ. 2009.144.1343

Tytuł:

porozumienie zawarte w dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna w imieniu, której działa: Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Roman Wojcieszek a Powiatem Skarżyskim w imieniu, którego działają: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta Powiatu Skarżyskiego 2. Jolanta Garbala - członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-19
Organ wydający:
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 144 pozycja: 1343
Hasła:porozumienia

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1694

  porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Skarżyski  przedszkola specjalnego w Skarżysku-Kamiennej

 • DZ. URZ. 2009.110.1165

  uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4915

  porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska ? Starosta  2. Pan Janusz Budny ? Członek Zarządu  w dalszej części zwanym ?Powiatem?, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej ?Gminą?.

 • DZ. URZ. 2011.79.866

  ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Skarżysko-Kamienna za I i II półrocze 2010r

 • DZ. URZ. 2009.315.2350

  uchwała nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.144.1342

  porozumienie z dnia 23 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św., dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. 2009.144.1341

  porozumienie z dnia 9 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów, dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. 2009.144.1340

  aneks Nr 4 z dnia 6 lutego 2009r. do Porozumienia z dnia 31 października 2006 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskiego a Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach dotyczącego przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadania przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • DZ. URZ. 2009.144.1339

  uchwała nr 18/09 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.144.1338

  uchwała nr XXVI/118/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.