Logowanie

DZ. URZ. 2009.145.1346

Tytuł:

uchwała nr I/7/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-19
Organ wydający:Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 145 pozycja: 1346
Hasła:oświata i wychowanie

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.274.2784

  uchwala nr v/31/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 sierpnia 2009r. zmianiająca uchwałe w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka

 • DZ. URZ. 2010.81.623

  uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.114.3293

  uchwała nr XXIV/176/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieruszów?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1667

  uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.145.1345

  uchwała nr I/6/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Ruda Maleniecka

 • DZ. URZ. 2009.145.1344

  uchwała nr I/1/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.144.1343

  porozumienie zawarte w dniu 23 lutego 2009r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna w imieniu, której działa: Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Roman Wojcieszek a Powiatem Skarżyskim w imieniu, którego działają: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta Powiatu Skarżyskiego 2. Jolanta Garbala - członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego

 • DZ. URZ. 2009.144.1342

  porozumienie z dnia 23 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św., dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. 2009.144.1341

  porozumienie z dnia 9 lutego 2009r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 1999r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów, dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.