Logowanie

DZ. URZ. 2009.173.1524

Tytuł:

aneks Prezydenta Miasta Starachowice DO POROZUMIENIA w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice zawartego w dniu 14 października 2008r. pomiędzy: Gminą Starachowice reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice a Gminą Mirzec reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-05-29
Organ wydający:Prezydent Miasta Starachowice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 173 pozycja: 1524
Hasła:porozumienia

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.456.3297

  porozumienie w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dwoje dzieci będących mieszkańcami Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice zawarte w dniu 7 września 2009 pomiędzy: Gminą Starachowice reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice a Gminą Mirzec reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec

 • DZ. URZ. 2010.298.3094

  porozumienie nr 1/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice

 • DZ. URZ. 2009.447.3235

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Starachowice, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic do Porozumienia Nr 384/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Starachowice, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. 2009.201.1683

  porozumienie nr 384/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ?Wojewodą?, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic zwaną dalej ?Beneficjantem? w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

 • DZ. URZ. 2012.1799

  uchwała nr V/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.173.1523

  uchwała nr VI/18/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?NIDZICA? z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Nidzica? na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.173.1522

  uchwała nr 7/II/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009

 • DZ. URZ. 2009.173.1521

  uchwała nr XXVIII/6/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?NAD LUBRZANKĄ? w miejscowości SUKÓW

 • DZ. URZ. 2009.173.1520

  uchwała nr XXVIII/2/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.173.1519

  uchwała nr XXVIII/1/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.