Logowanie

DZ. URZ. 2009.270.2117

Tytuł:

uchwała nr RG-XXXIII/266/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka Nowiny pod nazwą ?Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwole Północ - plan N?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-07-09
Organ wydający:Rada Gminy Sitkówka-Nowiny
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 270 pozycja: 2117
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.270.2116

  uchwała nr RG-XXXIII/265/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miny Sitkówka Nowiny pod nazwą ?Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mała - plan O?

 • DZ. URZ. 2012.135

  uchwała nr RG- XIV / 106 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-L/407/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"

 • DZ. URZ. 2009.186.1586

  uchwała nr RG-XXXI/252/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w m. Kowala Mała na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i zmianie jej nazwy

 • DZ. URZ. 2011.232.2696

  uchwała nr RG - XI / 81 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego dla działki nr ewidencyjny 50/1, obręb geodezyjny Kowala, gmina Sitkówka-Nowiny

 • DZ. URZ. 2009.43.664

  uchwała nr RG-XXVIII/232/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VI/33/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.270.2116

  uchwała nr RG-XXXIII/265/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miny Sitkówka Nowiny pod nazwą ?Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mała - plan O?

 • DZ. URZ. 2009.270.2115

  uchwała nr XXXIV/181/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.270.2114

  uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. 2009.270.2113

  uchwała nr XXXIV/178/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.270.2112

  uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2003 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia regulaminu Stypendiów Starosty Powiatu Ostrowieckiego dla uczniów i studentów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.