Logowanie

DZ. URZ. 2009.388.2838

Tytuł:

uchwała nr XXVII/186/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Osieku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 388 pozycja: 2838
Hasła:oświata i wychowanie

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2601

  uchwała nr XXIX/279/09 Rady Gminy Tryńcza z dnia 19 października 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1556

  uchwała nr 263/XLII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1557

  uchwała nr 268/XLIV/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 3 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.62

  uchwała nr XXVI/112/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.829

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.388.2837

  uchwała nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III(12)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2007r.

 • DZ. URZ. 2009.388.2836

  uchwała nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2009.388.2835

  uchwała nr XXVII/181/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.387.2834

  uchwała nr XXXIII/170/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.387.2833

  uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.