Logowanie

DZ. URZ. 2009.84.1008

Tytuł:

uchwała nr XXIX/129/2008 Rady Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bałtów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-04-16
Organ wydający:Rada Gminy Bałtów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 84 pozycja: 1008
Hasła:oświata i wychowanie

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/240/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Grębocice oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.157.3875

  uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.18.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.59.70

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami

zamów dokument

Porady prawne

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

  Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.84.1007

  uchwała nr XXIX/128/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.83.1006

  uchwała nr XXIV/137/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.83.1005

  uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Planie finansowym środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.83.1004

  uchwała nr XXIV/134/08 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Programu ochrony środowiska dla Gminy Michałów na lata 2008-2012? wraz z ?Planem gospodarki odpadami dla Gminy Michałów na lata 2008-2012?

 • DZ. URZ. 2009.82.1003

  uchwała nr XXXI/151/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.