Logowanie

DZ. URZ. 2009.85.1019

Tytuł:

uchwała nr XXVII/248/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Morawica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Rada Gminy w Morawicy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 85 pozycja: 1019
Hasła:herby i flagi

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.977

  uchwała nr XXXIII/282/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej baneru i pieczęci Gminy Golczewo oraz zasad ich używania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.886

  uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy Grębów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Grębów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Grębów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2087

  uchwała nr XL/279/2010 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Domaradz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Domaradz.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Tytuł magistra na pieczątce

  Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, (...)

 • Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

  W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2009.85.1018

  uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego w 2009 roku na terenie gminy Zawichost

 • DZ. URZ. 2009.85.1017

  uchwała nr XXIV/112/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

 • DZ. URZ. 2009.85.1016

  uchwała nr XXIV/111/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.85.1015

  uchwała nr XXXV/812/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu Dyplom szansą na przyszłość - stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009? w ramach Działania 2.2. ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne? Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 • DZ. URZ. 2009.85.1014

  uchwała nr XXXIV/790/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.