Logowanie

DZ. URZ. 2010.133.824

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-04-07
Organ wydający:Rada Powiatu Tatrzańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 133 pozycja: 824
Hasła:Nauczyciele

Załącznik do Regulaminu Funduszu Zdrowia ?????????????. data przyjęcia wniosku (wpis Starostwa)

WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański 1) Nauczyciel??????????????????????????????. (imię i nazwisko/ czynny, emerytowany, przebywający na rencie ? wpisać) Adres zamieszkania??????????????????????????... Miejsce pracy????????????????????????????? (obecne / dla emerytów, rencistów byłe) Sta pracy??????????????????????..................................


2) 3)

4)

5) Oświadczenie o dochodzie przypadającym na 1 członka rodziny (netto) miesięcznie????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????... 6) Uzasadnienie wniosku: ?????????????????????????????????????... ?..????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????... ?????????????????????????????????????... ?????????????????????????????????????... 7) Ze środków Funduszu Zdrowotnego korzystałem(am) : ???????????????????????????????????...?? ?????????????????????????????????????... (nale y podać rok i zakres pomocy) 8) W przypadku przyznania pomocy zdrowotnej proszę o przelanie środków na konto nr????????????????????????????????????... Do wniosku dołączam: 1?????????????????????????????????????. 2?????????????????????????????????????. 3?????????????????????????????????????. Potwierdzając prawidłowość powy szych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego proszę o przyznanie pomocy finansowej. Jednocześnie wyra am zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby Funduszu Zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ? Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). ??????.?????????.. wnioskodawca (czytelny podpis)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.133.834

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911/59/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2010r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia

 • DZ. URZ. 2011.140.1139

  uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

 • DZ. URZ. 2012.1659

  uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

 • DZ. URZ. 2010.26.207

  uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1530

  uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.133.823

  uchwała nr 377/XLIV/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Nowotarskiego

 • DZ. URZ. 2010.133.822

  uchwała nr 376/XLIV/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2010.133.821

  uchwała nr 375/XLIV/2009r. Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Nowy Targu

 • DZ. URZ. 2010.133.820

  uchwała nr 374/XLIV/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

 • DZ. URZ. 2010.132.819

  uchwała nr XXXIV/297/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.