Logowanie

DZ. URZ. 2010.138.2677

Tytuł:

uchwała nr LVI/402/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goszczyno, gm Krokowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Gminy Krokowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 138 pozycja: 2677
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR LVI/402/2010 RADY GMINY KROKOWA z dnia 24 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goszczyno, gm Krokowa Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje : § 1. 1. Nadaje się nazwę Spacerowa ulicy na terenie obrębu Goszczyno oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 202 2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Marek Tylicki

Id: YDZBL-ZDSVQ-UOIGA-WYIVR-MUSXT. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Na zebraniu wiejskim Sołectwa Goszczyno mieszkańcy Sołectwa złożyli wniosek o nadanie nazwy Spacerowa ulicy na terenie Goszczyna określonej geodezyjnie jako działka 202. W świetle powyższego wnioskuje się o podjecie uchwały. Załącznik do Uchwały Nr LVI/402/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 września 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik do uchwały

Id: YDZBL-ZDSVQ-UOIGA-WYIVR-MUSXT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.96.1853

  uchwała nr LII/358/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goszczyno, gm. Krokowa

 • DZ. URZ. 2012.1742

  uchwała nr XIX/198/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gm Krokowa

 • DZ. URZ. 2011.34.762

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszczyce, gm Krokowa

 • DZ. URZ. 2010.96.1854

  uchwała nr LII/359/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krokowa, gm. Krokowa

 • DZ. URZ. 2010.167.3457

  uchwała nr LVIII/418/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm Krokowa

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.138.2676

  uchwała nr XLII / 329 / 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2010.137.2675

  rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK.III.WD.0911/54/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010r. W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/232/10 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, korzystanie z boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim, korzystanie z hali sportowej, za wynajem salki sportowo - konferencyjnej i językowej, wynajem domków kempingowych i korzystanie z komputerów oraz drukowanie w salce internetowej

 • DZ. URZ. 2010.137.2674

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie przejęcia obowiązku zarządzania skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1112G ( ul. Ustecka) z drogą gminną ( ul. Sportowa).

 • DZ. URZ. 2010.137.2673

  porozumienie Powiatu słupskiego oraz Gminy Słupsk z dnia 29 września 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Słupsk zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 • DZ. URZ. 2010.137.2672

  zarządzenie nr 8/2010 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.