Logowanie

DZ. URZ. 2010.139.1100

Tytuł:

uchwała nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Zgromadzenie Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 139 pozycja: 1100
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR 5/II/10 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166  ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art.  237 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Uchwała NR 5/I/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 27  stycznia 2010 Zgromadzenie Związku uchwala co następuje: § 1. Wydatki budżetu Związku na 2010 rok zgodne z załącznikiem Nr 1  § 2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 ? 2012 zgodne z załącznikiem Nr 2  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Związku. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik1.xls Wydatki budżetu Związku na 2010 r.


ID: WGCBC-LCQTP-SSKBH-CYXGU-PLKYR. Podpisany.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/II/10 Zgromadzenia

Strona 1 / 2

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Związku. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik1.xls Wydatki budżetu Związku na 2010 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik2.xls Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

WICEPRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Tadeusz Jewiarz  

ID: WGCBC-LCQTP-SSKBH-CYXGU-PLKYR. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.669

  uchwała nr XVII/137/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania SZPZLO i Instytucji Kultury za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji SZPZLO i Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2011.349.2917

  uchwała nr 48/21/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.714.6094

  uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.374.2571

  uchwała nr 474/221/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.124.783

  uchwała nr XL/251/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1099

  uchwała nr 2/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utylizator z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Utylizator? na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1098

  uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.139.1097

  uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.139.1096

  uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.139.1095

  uchwała nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.