Logowanie

DZ. URZ. 2010.139.1101

Tytuł:

informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Wójt Gminy Bliżyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 139 pozycja: 1101
Hasła:czynsze

Informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19 marca 2010 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn. a) I półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 zły poniżej 40m2 A B C powyżej 40m2 do 60m2 A B C powyżej 60m2 do 80m2 A B C powyżej 80m2 A B C 1,41 1,00 1,00 dobry 1919-1945 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry zły po 2002 dobry


b) II półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918r zły poniżej 40m2 A B C powyżej 40m2 do 60m2 A B C powyżej 60m2 do 80m2 A B

ID: ITZHP-PVJHS-AZSAD-LZJWZ-LHMYV. Podpisany.

1919-1945 zły dobry

1946-1970 zły dobry

1971-2002 zły dobry

po 2002r. zły dobry

dobry

1,00

1,41 1,00

C A

Strona 1 / 2

powyżej 80m2

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918r zły poniżej 40m2 A B C powyżej 40m2 do 60m2 A B C powyżej 60m2 do 80m2 A B C powyżej 80m2 A B C 1,41 1,00 1,00 dobry 1919-1945 zły dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry po 2002r. zły dobry

A ? standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B ? standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji co) C ? standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia

ID: ITZHP-PVJHS-AZSAD-LZJWZ-LHMYV. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.106.1158

  zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1079

  informacja nr 1 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Świętochłowic

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr GN.7000-9/11 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Niemce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.92.1502

  informacja Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Świętochłowic

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1100

  uchwała nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1099

  uchwała nr 2/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utylizator z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Utylizator? na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1098

  uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.139.1097

  uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.139.1096

  uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.