Logowanie

DZ. URZ. 2010.139.1102

Tytuł:

ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 139 pozycja: 1102
Hasła:czynsze

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zmiany  z 2005 r. Dz. U. z 2004 Nr 281 poz.2783? Dz. U. z 2004 Nr 281 poz. 2786? z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr  94 poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz.602, z 2007 r. Dz. U. z 2006 Nr 249 poz. 1833, Dz. U.  z 2007 r. Nr 128 poz. 902, z 2008 r. Dz. U. z 2007 Nr 173 poz. 1218? z 2010 r.: Dz. U. Nr 3 poz. 13) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r., w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. z 2007 r. Nr 250 poz. 1873), ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów, stanowiące załącznik Nr 1. Załącznik do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy  Staszów z dnia 13 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.odt Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów.


ID: SSLWM-DBPWM-UWDHM-MMPMA-JDQWX. Podpisany.

Strona 1 / 2

mieszkaniowego, położonych na obszarze lub części Miasta i Gminy Staszów, stanowiące załącznik Nr 1. Załącznik do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy  Staszów z dnia 13 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.odt Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów.

ID: SSLWM-DBPWM-UWDHM-MMPMA-JDQWX. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.139.1101

  informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn.

 • DZ. URZ. 2010.139.1100

  uchwała nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1099

  uchwała nr 2/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utylizator z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ?Utylizator? na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.139.1098

  uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.139.1097

  uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.