Logowanie

DZ. URZ. 2010.140.1105

Tytuł:

uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 140 pozycja: 1105
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR LI/364/2010 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 23 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja  Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 marca 2010 roku uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/240/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy  Wielkiej wprowadza się następujące zmiany: 1) w okręgu numer 5 w rubryce 2 "Granice okręgu" skreśla się nazwę "Spółdzielcza" a wpisuje nazwę "Jana Pawła II". § 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi  Wyborczemu w Kielcach.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń  z jej tekstem na terenie gminy Kazimierza Wielka. 


Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Magnes   UZASADNIENIE Proponowany projekt uchwały jest wynikiem zmiany nazwy ul. Społdzielczej na nazwę Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej.  Proponuje się zatem w załączniku do Uchwały Nr XXXII/240/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia  17 czerwca 2002 roku w sprawie podziłu gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej  w Kazimierzy Wielkiej, w okręgu wyborczym nr 5 zastapić nazwę ul. Spóldzielcza nazwą Jana Pawła II.

ID: SFGHO-VKGZP-LIVRJ-XILMB-LHZFW. Podpisany.

Strona 1 / 2

Krzysztof Magnes   UZASADNIENIE Proponowany projekt uchwały jest wynikiem zmiany nazwy ul. Społdzielczej na nazwę Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej.  Proponuje się zatem w załączniku do Uchwały Nr XXXII/240/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia  17 czerwca 2002 roku w sprawie podziłu gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej  w Kazimierzy Wielkiej, w okręgu wyborczym nr 5 zastapić nazwę ul. Spóldzielcza nazwą Jana Pawła II.

ID: SFGHO-VKGZP-LIVRJ-XILMB-LHZFW. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.239.2364

  uchwała nr XL/340/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2010.237.2354

  uchwała nr XLIII/165/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łubnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6060

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. 2010.199.1953

  uchwała nr XXXII/30/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

  W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.140.1104

  uchwała nr LII/9/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.140.1103

  uchwała nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.139.1102

  ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

 • DZ. URZ. 2010.139.1101

  informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn.

 • DZ. URZ. 2010.139.1100

  uchwała nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.