Logowanie

DZ. URZ. 2010.155.1307

Tytuł:

uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2010 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-05-13
Organ wydający:Rada Miejska w Sędziszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 155 pozycja: 1307
Hasła:pomoc społeczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010 roku Propozycja stawek na 2010 rok:

? koszt

jednej godziny usług opiekuńczych (zadania własne) 14,10 zł ? wg załączonej kalkulacji.

Wyliczenie kosztu jednej godziny opiekuńczej z zadań własnych 253 dni robocze x 8 godzin x 6 ? etatu urlopy: 26 dni x 8 godzin x 6 etatów 20 dni x 8 godzin x ? etatu 13 662 - (1 248 + 120) = 13 662 godziny = 1 248 godzin = 120 godzin = 12 294 godziny


173 734,- zł : 12 294 godziny = 14,13 zł/godz. ? 14,10 zł/godz.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.135.1294

  uchwała nr XXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2009r. świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.47

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1180

  uchwała nr III/13/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

 • DZ. URZ. 2011.40.941

  uchwała nr IV / 15 / 2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2011.

 • DZ. URZ. 2010.51.900

  uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2010.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.155.1306

  uchwała nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

 • DZ. URZ. 2010.155.1305

  uchwała nr XLII/371/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.155.1304

  uchwała nr L/677/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.155.1303

  uchwała nr L/674/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.155.1302

  uchwała nr L/669/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.