Logowanie

DZ. URZ. 2010.156.1308

Tytuł:

uchwała nr 405/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Chęcinach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 156 pozycja: 1308
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR 405/LXIV/10 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) Rada Miejska w Chęcinach na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału obszaru Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania, określając ich granice i numery, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr 337/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Chęciny. § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Id: DOREB-QFULH-TVJWK-IXPLT-PYJVV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 405/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010 r. Podział Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania

Numer Granice obwodu głosowania obwodu głosowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Miasto Chęciny ulice: Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Białego Zagłębia, Cmentarna, Długa, Floriańska, Fodygi, Franciszkańska, Jędrzejowska, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Krzywa, Mała, Małogoska, Michała Wołodyjowskiego, Ogrodowa, Osiedle Północ, Plac 2 Czerwca, Plac Żeromskiego, Przedborska, Radkowska, Spacerowa, Spokojna, Stanisława Branickiego, Staszica, Strażacka, Szkolna, 14 Stycznia, Władysława Łokietka, Zatropie Miasto Chęciny ulice: Czerwona Góra, Dobrzączka, Panek, Sitkówka, Zelejowa Korzecko, Mosty, Skiby Bolmin, Jedlnica, Milechowy, Wymysłów Wolica ulice: Armii Krajowej, Cicha, Chęcińska, Górna, Kolejowa, Krótka, Laskowa, Leśna, Mała, Młoda, Ostrowska, Przemysłowa, Rybacka, Senatorska, Siedlecka, Spacerowa, Spokojna, Średnia, Świerkowa, Szkolna, Wapiennikowa, Wrzosowa, Zagórska, Źródłowa Łukowa Lipowica, Podzamcze, Przymiarki, Starochęciny, Wrzosy Lelusin, Ostrów, Wojkowiec Charężów, Gościniec, Miedzianka, Podpolichno, Polichno, Zacisze Tokarnia Miasto Chęciny ? Osiedle Sosnówka Siedlce Radkowice

Przewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Foksa

Id: DOREB-QFULH-TVJWK-IXPLT-PYJVV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4995

  uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.1809

  uchwała nr XIV/291/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1489

  uchwała nr XI/245/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podziału miasta Rzeszowa na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5307

  uchwała nr 243/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic i podziału na stałe obwody głosowania, utworzone na terenie Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.155.1307

  uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2010 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

 • DZ. URZ. 2010.155.1306

  uchwała nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

 • DZ. URZ. 2010.155.1305

  uchwała nr XLII/371/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.155.1304

  uchwała nr L/677/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.155.1303

  uchwała nr L/674/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.