Logowanie

DZ. URZ. 2010.163.1044

Tytuł:

uchwała nr XLVI/568/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 163 pozycja: 1044
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XLVI/568/10 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2010 dokonuje się następujących zmian: 1) Plan dochodów  zwiększa się  plan dochodów majątkowych o kwotę  150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Plan wydatków  zwiększa się  plan wydatków bieżących o kwotę  150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.  §   3 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. 


Przewodniczący Rady Jacek Podgórski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/568/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2010  Dz. R. 925 Nazwa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Zwiększ. 150 000

92595 Pozostała działalność 150 000 Dochody majątkowe 150 000 Przyznane Gminie Czernichów w ramach programu MRPO na refundację poniesionych wydatków ze środków własnych gminy w roku 2009 na zadanie inwestycyjne p.n.  Strona 1 / 3 ID: IFWYY-MMTUI-YDKZG-ECLVP-NERXP. Podpisany. ?Odtwarzanie istniejącej ścieżki ornitologicznej Łączany w obszarze gminy Czernichów? 150 000

Jacek Podgórski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/568/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2010  Dz. R. 925 Nazwa Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92595 Pozostała działalność Dochody majątkowe Przyznane Gminie Czernichów w ramach programu MRPO na refundację poniesionych wydatków ze środków własnych gminy w roku 2009 na zadanie inwestycyjne p.n.  ?Odtwarzanie istniejącej ścieżki ornitologicznej Łączany w obszarze gminy Czernichów? Razem plan dochodów Zwiększ. 150 000 150 000 150 000

150 000 150 000

Przewodniczący Rady Jacek Podgórski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/568/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2010  Dz. 710 71004 R. Nazwa Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżącew tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Razem plan wydatków Zwiększ. 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Przewodniczący Rady Jacek Podgórski

ID: IFWYY-MMTUI-YDKZG-ECLVP-NERXP. Podpisany. Strona 2 / 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/568/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2010  Dz. 710 71004 R. Nazwa Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżącew tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Razem plan wydatków Zwiększ. 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Przewodniczący Rady Jacek Podgórski

ID: IFWYY-MMTUI-YDKZG-ECLVP-NERXP. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.467.3498

  uchwała nr LIV/622/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.517.5153

  uchwała nr XIV.103.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. 2011.348.2891

  uchwała nr IX.58.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.265.2131

  uchwała nr VIII.49.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.163.1043

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.163.1042

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/553/09 z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.162.1041

  uchwała nr XLV/347/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.162.1040

  uchwała nr XLII/327/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.162.1039

  uchwała nr XXXVI/269/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.