Logowanie

DZ. URZ. 2010.199.1949

Tytuł:

uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-07-02
Organ wydający:Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 1949
Hasła:drogi publiczne

Uchwala Nr 66/244/2010 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej w Odonowie do kategorii dróg gminnych gminy Kazimierza Wielka.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym !Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późno zmianami! w związku z art. 7 oraz art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych! tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami! uchwala się co następuje.


§1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej w Odonowie na działce Nr 117 o powierzchni 0,24 ha do kategorii dróg gminnych gminy Kazimierza Wielka. §2 Uchwałę przekazuje się Radzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. §3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Q-miny Kazimierza Wielka. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Waldemar Trzaska 3. Ryszard Czajka 4. Antoni Kocela S1W\EROIAM ZGODNOŚĆ

z ORYG1NAlEM

Inspektor

d/s Obslug,i /, ,- adu

5. Jarosław Miszczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5812

  uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.199.1948

  uchwała nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.199.1947

  uchwała nr XLIII/42/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2010.199.1946

  uchwała nr XLIII/39/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

 • DZ. URZ. 2010.199.1945

  uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczacych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Daleszyce

 • DZ. URZ. 2010.199.1944

  uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.