Logowanie

DZ. URZ. 2010.239.2364

Tytuł:

uchwała nr XL/340/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-08-23
Organ wydający:Rada Powiatu w Sandomierzu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 239 pozycja: 2364
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR XL/340/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu Na podstawie art. 135, art.136, art. 138 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz .U. z 2003r. nr 159, poz.1547, z póź. zm.) Rada Powiatu w Sandomierzu, uchwala co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/191/2002 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/322/2006 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2006r. wprowadza się nastepujące zmiany: 1)w okręgu wyborczym nr II zmniejsza się liczbę radnych wybieranych w okręgu z "4" na "3" 2)w okręgu wyborczym nr IV zwiększa się liczbę radnych wybieranych w okręgu z "4" na "5". § 2. Uchwała podlega Wyborczemu w Kielcach. niezłwocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.

Id: RAJKZ-ZOSNS-NTPOW-XRVHM-TLZJP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.237.2354

  uchwała nr XLIII/165/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łubnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6060

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. 2010.199.1953

  uchwała nr XXXII/30/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.238.2363

  decyzja nr OŁO-4210-13(13)/2010/275/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2010r. IX taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2010.237.2362

  uchwała nr 90/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.237.2361

  uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Tuczępy

 • DZ. URZ. 2010.237.2360

  uchwała nr XXV/211/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. 2010.237.2359

  uchwała nr Nr XXXVI/18/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.