Logowanie

DZ. URZ. 2010.24.415

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/224/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 24 pozycja: 415
Hasła:opieka zdrowotna,opieka społeczna

UCHWAŁA NR XXXVIII/224/10 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717? Nr 162, poz. 1568? 2004 r. Nr 102, poz. 1055? Nr 116 poz. 1203? z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218? z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr  157 poz. 1241) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (jt. Dz.U. z 2007  r. Nr 14 poz. 89? z 2006 r. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410? z 2007 r. Nr 166 poz. 1172, Nr 181 poz.  1290, Nr 176 poz. 1240, Nr 123 poz. 849? z 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570? z 2009 r. Nr 19 poz.  100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Przekształca się Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie  poprzez rozszerzenie jego działalności i utworzenie w strukturze Pionu ds. lecznictwa zaburzeń i wad  rozwojowych dzieci, wyodrębnionej komórki organizacyjnej tj. Ośrodka rehabilitacji dziennej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz  

ID: BBJUP-YENFZ-PFHKK-QYZBV-TJUUT. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/104/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Nowy Dworek?, polegającego na rozszerzeniu jego działalności w zakresie udzielanych świadczeń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4446

  uchwała nr XXXVI/899/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/244/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/204/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozszerzenia działalności Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVIII/502/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.24.414

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi POW NFZ przez Wojewodę: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • DZ. URZ. 2010.24.413

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.24.412

  uchwała nr LIII/394/2009 Rady Gminy Gniewino z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 64/2, 64/4, 64/3, 65/16, 65/14, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 65/13, 66 we wsi Nadole, w obrębie geodezyjnym Nadole

 • DZ. URZ. 2010.24.411

  uchwała nr XXXIX/285/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. 2010.24.410

  uchwała nr XXXIX/407/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.