Logowanie

DZ. URZ. 2010.26.450

Tytuł:

uchwała nr XLIII/396/10 Rady Miasta Malbork z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-22
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 26 pozycja: 450
Hasła:planowanie przestrzenne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AR.0911/149/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/311/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej

 • DZ. URZ. 2011.18.445

  uchwała nr LI/468/10 Rady Miasta Malbork z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/453/10 Rady Miasta Malborka z dnia 09 września 2010 r. dotyczącej ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Piaski /Rakowiec/ w Malborku?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4563

  uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.26.449

  uchwała nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Konarzyny z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. 2010.26.448

  uchwała nr XXVII/245/2009 Rady Gminy Studzienice z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Studzienice.

 • DZ. URZ. 2010.26.447

  uchwała nr XXVII/238/2009 Rady Gminy Studzienice z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.26.446

  uchwała nr IX/43/09 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.26.445

  uchwała nr XXIX/242/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.