Logowanie

DZ. URZ. 2010.281.1870

Tytuł:

uchwała nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-06-01
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 281 pozycja: 1870
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR C/1333/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół specjalnych mających swoje siedziby na terenie Miasta Krakowa, w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Stanisław Rachwał   Załącznik do uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. PLAN SIECI SZKÓŁ SPECJALNYCH 1) Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 2a, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122, b) Gimnazjum Nr 69 Specjalne, c) XXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne 2) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108, b) Gimnazjum Nr 70 Specjalne

ID: LBHSA-DFTBY-MDFJE-LTTSC-CIDVR. Podpisany. Strona 1 / 5

3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 9, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 44,

  Załącznik do uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. PLAN SIECI SZKÓŁ SPECJALNYCH 1) Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 2a, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122, b) Gimnazjum Nr 69 Specjalne, c) XXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne 2) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108, b) Gimnazjum Nr 70 Specjalne 3) Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 9, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 44, b) Gimnazjum Nr 55 Specjalne 4) Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 z siedzibą w Krakowie, ul. Ptaszyckiego 9, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 79, b) Gimnazjum Nr 56 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 7  5) Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41a, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121, b) Gimnazjum Nr 60 Specjalne 6) Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 131, b) Gimnazjum Nr 61 Specjalne 7) Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 z siedzibą w Krakowie, al. Dygasińskiego 25, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 150, b) Gimnazjum Specjalne Nr 62, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 6  8) Zespół Szkół Specjalnych Nr 13 z siedzibą w Krakowie, ul. Szopkarzy 8, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 69,

ID: LBHSA-DFTBY-MDFJE-LTTSC-CIDVR. Podpisany.

b) Gimnazjum Specjalne Nr 79

Strona 2 / 5

9) Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28, w skład którego wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 69, b) Gimnazjum Specjalne Nr 79 9) Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 z siedzibą w Krakowie, os. Sportowe 28, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 71, b) Gimnazjum Nr 71 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1, d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31, e) I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne 10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 z siedzibą w Krakowie, ul. Barska 45, w skład którego  wchodzą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 30, b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2  11) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46, b) Gimnazjum Nr 67 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 8  12) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 z siedzibą w Krakowie, ul. Praska 64, w skład którego  wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 42, b) Gimnazjum Nr 66 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 9. 13) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, ul. Wietora 7, w skład którego  wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6, b) Gimnazjum Nr 64 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3, d) Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6, os. Zielone 28. 14) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Stanisława 10, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 32 dla Niesłyszących, c) XXVIII Liceum Profilowane Specjalne dla Niesłyszących.

ID: LBHSA-DFTBY-MDFJE-LTTSC-CIDVR. Podpisany. Strona 3 / 5

15) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 z siedzibą w Krakowie, ul. Niecała 8, w skład którego  wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 154,

c) XXVIII Liceum Profilowane Specjalne dla Niesłyszących. 15) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 z siedzibą w Krakowie, ul. Niecała 8, w skład którego  wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 154, b) Gimnazjum Nr 63 Specjalne. 16) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących z siedzibą w Krakowie, ul.  Spadochroniarzy 1, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17, b) Gimnazjum Nr 65 Specjalne. 17) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą  w Krakowie, ul. Tyniecka 6, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 73, b) Gimnazjum Nr 68 Specjalne, c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 5, d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 33 dla Niewidomych i Słabowidzących, e) Technikum Specjalne Nr 26 dla Niewidomych i Słabowidzących, f) Szkoła Policealna Specjalna Nr 19, g) Szkoła Muzyczna I stopnia. 18) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowa 19,  w skład którego wchodzą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 29 dla Niesłyszących, b) Technikum Specjalne Nr 27 dla Niesłyszących, c) XL liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących, d) XXVI Liceum Profilowane Specjalne dla Niesłyszących, e) Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 17, f) Szkoła Policealna Specjalna Nr 20. 19) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców z siedzibą w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116,  w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59, b) Gimnazjum Specjalne Nr 59, c) Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59, ul. Parkowa 12, d) Filia Nr 1 Gimnazjum Specjalnego Nr 59, ul. Parkowa 12, e) Filia Nr 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59, os. Szkolne 27,

ID: LBHSA-DFTBY-MDFJE-LTTSC-CIDVR. Podpisany. Strona 4 / 5

f) Filia Nr 2 Gimnazjum Specjalnego Nr 59, os. Szkolne 27.

d) Filia Nr 1 Gimnazjum Specjalnego Nr 59, ul. Parkowa 12, e) Filia Nr 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59, os. Szkolne 27, f) Filia Nr 2 Gimnazjum Specjalnego Nr 59, os. Szkolne 27.

ID: LBHSA-DFTBY-MDFJE-LTTSC-CIDVR. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2188

  uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.193.5297

  uchwała nr L/187/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3003

  uchwała nr XX/141/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 czerwca 2012r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.446

  uchwała nr XXIII/151/09 Rady Powiatu w Lesku z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Leskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/97/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.281.1869

  uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.281.1868

  uchwała nr XXXIX/360/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad oraz trybu nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kęty"

 • DZ. URZ. 2010.281.1867

  uchwała nr XXXIX/358/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia i zmian uchwały w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Kętach

 • DZ. URZ. 2010.281.1866

  uchwała nr LII/308/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna dla obszaru ?Zubrzyca Górna - 25?

 • DZ. URZ. 2010.281.1865

  uchwała nr LII/307/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk dla obszaru ?Chyżne-1?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.