Logowanie

DZ. URZ. 2010.339.2348

Tytuł:

uchwała nr 405/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jabłonce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-05
Organ wydający:Rada Powiatu Nowotarskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 339 pozycja: 2348
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR 405/XLIX/2010 RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 R. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jabłonce Na podstawie art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jabłonce, ul. Podhalańska 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.


Id: BWZYV-AXHRT-RQTBH-ZDGPJ-YYXAF. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.339.2350

  uchwała nr 407/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Krościenku n/D.

 • DZ. URZ. 2010.339.2349

  uchwała nr 406/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jabłonce.

 • DZ. URZ. 2012.2142

  uchwała nr XVIII/204/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • DZ. URZ. 2010.339.2351

  uchwała nr 408/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 • DZ. URZ. 2012.2131

  uchwała nr XVIII/193/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie

zamów dokument

Porady prawne

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

  Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe (...)

 • Przedawnienie roszczeń wobec szkoły

  Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek nie jest działalnością gospodarczą, natomiast jest nią działalność oświatowa nieobejmująca (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.338.2347

  uchwała nr LVII/390/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka-Zdrój

 • DZ. URZ. 2010.337.2346

  uchwała nr LV/875/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. W sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem

 • DZ. URZ. 2010.337.2345

  uchwała nr LV/874/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 maja 2010r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb przekazywania wpłat za usługi opiekuńcze .

 • DZ. URZ. 2010.337.2344

  uchwała nr LVI/388/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 17 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/368/10 Rady Miasta Rabka ? Zdrój z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Rabka-Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

 • DZ. URZ. 2010.337.2343

  uchwała nr LVI/383/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 17 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.