Logowanie

DZ. URZ. 2010.47.837

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/519/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzilnej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-04-01
Organ wydający:Rada Gminy w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 47 pozycja: 837
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXXIII/519/10 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzilnej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z p.  zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (j. t. Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89) oraz Uchwały Rady Społecznej S.P. Publicznej Wiejskiej Gminy Chojnice z dnia 04.02.2010 r.w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Przychodni. T Y T UŁ  I .   R A D A   G M I N Y   U C H W A L A ,   C O   N A S TĘ P U J E : § 1.  1. Zatwierdzić rozszerzenie działalności S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice o pielęgniarską opiekę długoterminową. 2. W Statucie S.P. Przychodni wprowadzić następujące zmiany: a) w paragrafie 8 Statutu Przychodni dodać. ust. 11 o treści : ?sprawowaniu pielęgniarskiej opieki długoterminowej?, b) w paragrafie 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu dodać lit. j o treści : ?pielęgniarska opieka długoterminowa?. § 2. Wykonanie Uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk  

ID: NWDBG-RXXLX-UFWWZ-KHKPR-LTDVN. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.709

  uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.73.1207

  uchwała nr XXXIV/538/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia ograniczenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.120.2310

  uchwała nr XXXIX/578/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.166.3406

  uchwała nr XLI/602/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2011.33.710

  uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.47.836

  uchwała nr XXXIII/508/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowowści Charzykowy.

 • DZ. URZ. 2010.47.835

  uchwała nr XXXIII/507/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.47.834

  uchwała nr XXXIII/496/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Charzykowach, gm. Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.47.833

  uchwała nr 5/I/2010 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trąbki Wielkie

 • DZ. URZ. 2010.47.832

  uchwała nr 4/I/2010 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/VIII/2002 z dnia 10 października 2002 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.