Logowanie

DZ. URZ. 2010.50.356

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-02
Organ wydający:Rada Gminy Mogilany
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 50 pozycja: 356
Hasła:Ekwiwalent

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2010 RADY GMINY MOGILANY z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ) Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się  wysokoś ć  ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę w wysokości: - - za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym - 1 zł, - - za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym - 1 zł. 2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na 2010 rok. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady mgr Marek Sikora  

ID: PYDUB-OFEGG-EFRKV-JTSCH-KPQZE. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.471.4582

  uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. 2010.618.4950

  uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XII/74/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1991

  uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. W sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/152/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008r. o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.49.355

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/220/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.49.354

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Babice

 • DZ. URZ. 2010.48.353

  zarządzenie nr 14/2010 Starosty Myślenickiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w prowadzonych przez powiat myślenicki domach pomocy społecznej w 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.48.352

  uchwała nr XXVII/279/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2009

 • DZ. URZ. 2010.48.351

  uchwała nr XXVII/278/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.