Logowanie

DZ. URZ. 2010.50.359

Tytuł:

uchwała nr XLII/438/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-02
Organ wydający:Rada Miasta Trzebini
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 50 pozycja: 359
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XLII/438/V/2010 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ), art.14a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje: § 1. W § 1 uchwały Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia wykreśla się pkt 13) Oddział przedszkolny w Szkole  Podstawowej w Płokach, ul. Szkolna 6 i pkt 14) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Czyżówce, ul.  Szkolna 11. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


ID: TBJOQ-OFNIO-DPBVZ-VSUNL-GFICS. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.205.2022

  uchwała nr XLII/239/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5855

  uchwała nr XV.162.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3875

  uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.50.358

  uchwała nr XLII/437/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia

 • DZ. URZ. 2010.50.357

  uchwała nr XLII/436/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2007 r. nr VI/56/V/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2010.50.356

  uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. 2010.49.355

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/220/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.49.354

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Babice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.