Logowanie

DZ. URZ. 2010.64.469

Tytuł:

uchwała nr XL/298/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Wojnowice ? Drygulec na terenie Gminy Ćmielów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-02-19
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 64 pozycja: 469
Hasła:drogi publiczne

UCHWAŁA NR XL/298/2009 RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Wojnowice ? Drygulec na terenie Gminy Ćmielów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.), oraz art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. z 2007 Dz. U. Nr 19 poz. 115 z późń. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.  1) Ustala się  przebieg drogi gminnej Wojnowice ? Drygulec na terenie Gminy Ćmielów od drogi gminnej Nr 318048T Wojnowice przez wieś do drogi wewnętrznej w miejscowości Drygulec do granicy gminy Ćmielów.  2) Położenie i przebieg drogi oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marianna Gierczak Załącznik do Uchwały Nr XL/298/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: JVBNM-NBYQL-FBIBY-LSNGW-HCUDG. Podpisany.

Strona 1 / 3

Marianna Gierczak Załącznik do Uchwały Nr XL/298/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: JVBNM-NBYQL-FBIBY-LSNGW-HCUDG. Podpisany.

Strona 2 / 3

z dnia 30 grudnia 2009 r.

ID: JVBNM-NBYQL-FBIBY-LSNGW-HCUDG. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.141.1111

  uchwała nr XLII/327/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/299/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice ? Drygulec położonej w gminie Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.64.470

  uchwała nr XL/299/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice ? Drygulec położonej w gminie Ćmielów

 • DZ. URZ. 2011.119.1287

  uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Ćmielów.

 • DZ. URZ. 2009.225.1848

  uchwała nr XXXI/244/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. W sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.158.1351

  uchwała nr XLIII/337/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie drogi gminnej

  W pobliżu posiadanej przeze mnie działki rolnej znajduje się droga publiczna gminna. Droga ta jest całkowicie nieprzejezdna od lat 11, porośnięta przez drzewa i krzewy. (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Kiedy droga jest drogą publiczną

  Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Przeniesienie praw nabytych w drodze decyzji ZRID

  Gmina A uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na realizację drogi gminnej (położonej w całości w granicach administracyjnych tejże (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.64.468

  uchwała nr XL/297/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. 2010.64.467

  uchwała nr XL/296/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.63.466

  ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włoszczowie

 • DZ. URZ. 2010.63.465

  ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie

 • DZ. URZ. 2010.63.464

  ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.