Logowanie

DZ. URZ. 2010.674.5680

Tytuł:

wyrok nr III SA/Kr 159/09 z dnia 22 grudnia 2009r. z dnia 22 grudnia 2009 r. Sygn. akt III SA/Kr 159/09 ze skargi Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku ? Białej na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r., Nr XXII/165/2008 w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Grojcu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Grojcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 674 pozycja: 5680
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.405.2892

  uchwała nr XLVIII/347/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.14

  uchwała nr XXV/164/08 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

 • DZ. URZ. 2010.553.4213

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 15 października 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CVIII/1475/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.239.1567

  uchwała nr XLIV/353/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grojcu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2291

  obwieszczenie nr 1/12 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr II Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Rejonowy w Zawierciu z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Rejonowego w Zawierciu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.674.5679

  wyrok nr III SA/Kr 1/09 z dnia 20 kwietnia 2010r. z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1/09 ze skargi (...)*** na uchwałę Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 czerwca 2005 r., Nr XXVII/221/2005**** w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.674.5678

  wyrok nr III SA/Kr 1118/08 z dnia 2 marca 2010r. z dnia 2 marca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1118/08 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2007 r., Nr XVI/211/07** w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. 2010.674.5677

  uchwała nr 399/LIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.674.5676

  uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.674.5675

  uchwała nr L / 411 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa ? wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała (A) część działek Nr 332/3 i 332/7, część działek Nr 161/2, 169 i działki Nr 168/2, 168/4, 173/4, część działki Nr 369, działka Nr 54, część działki Nr 146/3, działki Nr 89, 87/4, 87/3, 87/2, 83/3 i część działek Nr 83/4, 83/2, działka Nr 18/7 w Żeleźnikowej Wielkiej, działka Nr 66/2, działka Nr 134 w Żeleźnikowej Małej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.