Logowanie

DZ. URZ. 2010.74.489

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-40-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/324/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-12
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 74 pozycja: 489
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2006

  uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec

 • DZ. URZ. 2010.473.3546

  uchwała nr XXXIX/398/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/2007 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Czarnym Dunajcu.

 • DZ. URZ. 2010.666.5566

  uchwała nr XLII/429/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy rondu na granicy miejscowości Ratułów - Ciche.

 • DZ. URZ. 2012.3833

  uchwała nr XX/185/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wydania aktu założycielskiego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

 • DZ. URZ. 2012.1143

  uchwała nr Nr XVI/150/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.74.488

  uchwała nr XLIV/417/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.

 • DZ. URZ. 2010.74.487

  uchwała nr LXII/679/10 Rady Miasta Oświęcim - miasto z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/316/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2010.74.486

  uchwała nr XXXI/337/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • DZ. URZ. 2010.74.485

  uchwała nr XXXI/335/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: włączenia Przedszkola Samorządowego w Przytkowicach do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach.

 • DZ. URZ. 2010.74.484

  uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.